Computerized Control Systems Department

Educational directions of the department

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології.

Інтелектуальні комп'ютерні системи управління.

Інженерія програмного забезпечення.

Scientific directions of the department
  • Математичне моделювання розподілених енергетичних систем.
  • Використання сучасних SCADA-систем при проектуванні АСУ ТП.
  • Паралельні та швидкодіючі спеціалізовані обчислювальні системи.
  • Побудова корпоративних інформаційних систем та систем управління підприємством.
  • Прогресивні інформаційні технології в системах діагностики та управління.
  • Моделювання та ідентифікація нелінійних динамічних систем, методи інтелектуальної обробки даних.
  • Теорія керуючих систем.