Department of Oil-and-Gas and Chemical Machines Building

Educational directions of the department

Галузеве машинобудування.

Обладнання для переробки та розподілу нафтопродуктів.

Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів.

Scientific directions of the department

Моделювання та проектування складних систем за допомогою штучного інтелекту.

Математичне моделювання нафтогазохімічного обладнання.

Управління проектами реінжинірингу будівельних споруд.