Department of Applied Ecology and Hydro-Gas Dynamics

Educational directions of the department

Екологія.

Екологічна безпека.

Екологічна безпека в енергетиці.

Scientific directions of the department

Обезпилювання полідисперсних газових потоків в комбінованих системах очищення.

Вплив факторів урбанізаційного процесу на стан екологічної безпеки міст та прилеглих територій.

Використання структури потоків рідини та газів при проектуванні енергетичного обладнання. Інтелектуальні системи обробки та розпізнавання  сигналів і зображень.

Фізичне моделювання та візуальна діагностика потоків рідини та газів, інструментальні засоби систем контролю та діагностики.

Інноваційні методи удосконалення обладнання та систем енергетичної галузі.

Технології очищення повітря та димових газів від шкідливих речовин.

Технології кліматизації та очищення з використанням випарних систем.