Department of Psychology and Social Work

Educational directions of the department

Дисципліни психологічного, педагогічного, соціологічного, соціального змісту як для майбутніх психологів та соціальних працівників, так і для здобувачів вищої освіти, які навчаються в університеті за різними спеціальностями.

Scientific directions of the department

Педагогічні інновації в системі професійної підготовки фахівців соціономічної сфери.

Едьютеймент в професійній підготовці фахівців соціономічної сфери.

Дидактичні можливості ТРДЗ.

Професійна мобільність в соціономічній сфері.

Професійна надійність фахівців соціономічної сфери.

Функціональна компетентність соціального працівника.