Department of Theoretic, General and Non-conventional Power Engineering

Educational directions of the department

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії.

Енергетичні комплекси та системи.

Scientific directions of the department

Розробка енергозберігаючих технологій на основі термодинамічного аналізу та оптимізації енерговикористовуючих систем з відновлюваними та традиційними джерелами енергії.