Атомна енергетика

Ступінь та кваліфікація, що здобуває випускник програми
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускнику:
Документи про вищу освіту, що видаються випускнику програми
Master Diploma;
European model Master Diploma Supplement.
Qualification in the diploma
Special field Department ensuring the program implementation 
Educational Program Manager, contact person 
Дубковський В’ячеслав Олександрович
Особливості реалізації програми
Академічні та професійні права випускників
Перелік компетентностей випускника
Програмні результати навчання