Економіка підприємства

ID: 50780
Field of knowledge 
05 Social and behavioral sciences
Specialty 
051 Economics
Specialization 
Економіка підприємства
Form of study 
Full-time.
Availability of accreditation 
Why is it worth getting higher education on this educational program 

Економіка – це напрям професійної діяльності, який є не тільки максимально затребуваним і високо оплачуваним. Він формує новий спосіб мислення фахівця, що сприяє розвитку аналітичних здібностей та робить його конкурентоспроможним на ринку праці.

Основні напрями підготовки магістрів з даної програми забезпечують отримання компетентностей щодо знання сучасного стану економічної науки, дослідження та аналізу ефективності діяльності, конкурентоспроможності, економічної безпеки та управління проєктами розвитку окремого підприємства, знання комп'ютерного моделювання і інформаційних технологій, поглибленого опанування професійною іноземною мовою. Все це зробить вас затребуваним фахівцем, який може вирішувати широке коло питань!

За результатами навчання ви отримуєте професійну кваліфікацію, яка дозволить вам здійснювати консалтинг з економічних питань, здійснювати бізнес-аналіз інвестицій, кредитування, планування, фінансів, ціноутворення. Ви оволодієте знаннями та навичками щодо застосування сучасного аналітичного інструментарію, необхідного для поглибленого обґрунтування господарських рішень, застосування імітаційних моделей та інформаційних технологій в розробці планових рішень. 

Вчитися у нас це:

 • по-перше – можливість набути «soft skills», тобто комунікативних навичок, які дозволять вам працювати у сучасному колективі:
  • прцювати у команді,
  • обґрунтовувати свої пропозиції та рішення,
  • проявити лідерські якості, гнучкість та адаптивність до змін,
  • управляти своїм часом;
 • по-друге – можливість саморозвитку. Ви зможете реалізувати себе в професійній та наукової діяльності, наприклад:
  • брати участь у роботі наукових гуртків та дослідницькій роботі кафедри,
  • писати наукові роботи у професійній сфері, визначати інформацію, необхідну для вирішення окремих професійних задач та її джерела, 
  • брати участь в науково-практичних конференціях та олімпіадах за спеціальністю;
 • по-третє – можливість вибору. Здобувач маєте право самостійно обирати:
  • вибіркові дисципліни з загального та професійного циклів,
  • місця для проходження практик, що дозволить врахувати ваші уподобання за обраним видом діяльності,
 • по-четверте – можливість бути почутим. Ви станете членом студентського самоврядування і зможете прямо впливати на якість навчального процесу, ваш голос завжди буде почутий, а думка – врахована!

І завжди та у всьому Ви зможете отримати підтримку від наших викладачів та партнерів!

Program profile

Educational components of the program (training plan)
Upon a successful completion of respective educational program with subsequent attestation the student (graduate), is awarded an appropriate University degree qualification getting the relevant level higher educational institution Diploma.
Higher education studies qualification level/degree awarded to graduates:
Higher education document issued to graduates:
Master Diploma;
European model Master Diploma Supplement.
Structural units providing training in this program  
Special field Department ensuring the program implementation 
Educational Program Manager, contact person 
Свірідова Світлана Сергіївна