ІПІГ ▪ Інститут підготовки іноземних громадян

ЧИМ МИ ЗАЙМАЄМОСЯ

Інститут здійснює мовну підготовку іноземних громадян, які планують отримати вищу освіту в українських університетах і прийняти участь у комерційній та культурній діяльності в Україні.

Слухачі, студенти, аспіранти та стажисти українських і зарубіжних університетів, діячі культури, бізнесмени, вчені та пересічні громадяни з Європи, Азії, Африки й Америки вивчають в інституті українську, російську та англійську мови.

ЧОМУ ЦЕ АКТУАЛЬНО

 • Для комфортного перебування в Україні іноземному громадянину необхідно володіти хоча б розмовною українською чи російською мовами.


 • Успішне закінчення програми довузівської мовної підготовки дозволить іноземному громадянину стати повноправним студентом нашого університету чи іншого вищого начального закладу України за обраною спеціальністю.

 • Для отримання вищої освіти (бакалавр, магістр, PhD) в Україні іноземному студенту необхідно володіти науковим стилем мовлення та професійною мовою своєї майбутньої спеціальності.


 • Володіння додатковими іноземними мовами відкриває широкі можливості для участі у процесах соціальної, культурної, освітньої, трудової та наукової міграції.

НАС ОБРАЛИ СТУДЕНТИ З

65

країн

Африка

21

країна

Азія

22

країни

Європа

17

країн

Америка

5

країн

ХТО НАВЧАЄ

Викладачі інституту мають значний досвід навчання мовам як в університетах України, так і за кордоном.

Всі викладачі проходять суворий професійній відбір, тому постійно підвищують професійну кваліфікацію в українських та зарубіжних університетах.

Чимало викладачів приймають участь в міжнародних проектах з академічної мобільності сумісно з представниками Європи і Азії: створюють навчальні посібники з урахуванням нових тенденцій у методиці викладання української/російської мови як іноземної.

ЯКІ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ МИ ПРОПОНУЄМО

Мовна підготовка в інституті здійснюється на 3-ма основними напрямами:

 • передуніверситетська підготовка – навчання іноземних громадян мовам для вступу до закладів вищої освіти України;


 • університетська підготовка – оволодіння мовою спеціальності, яка є засобом спілкування у професійній сфері на відповідному рівні вищої освіти;


 • інтенсивна мовна підготовка за індивідуальними програмами - вивчення мови на різних різнях за побажанням слухача.

ПЕРЕДУНІВЕРСИТЕТСЬКА ПІДГОТОВКА

Підготовка має дві складові: вивчення мови та вивчення дисциплін природознавчого циклу відповідно до профілю подальшої освітньої, професійної чи наукової діяльності.

ПЕРЕДУНІВЕРСИТЕТСЬКА
ПІДГОТОВКА
МОВНА
ПІДГОТОВКА
Науковий стиль мовлення
ПРИРОДНИЧО-НАУКОВА
ПІДГОТОВКА

Основною метою мовної передуніверситетської підготовки є оволодіння мовою, необхідною для отримання вищої освіти і для спілкування у різних сферах діяльності в країні навчання.

Для досягнення цієї мети використовується комунікативний метод навчання - метод навчання спілкуванню на нерідній мові, утилітарне (практичне) засвоєння мови, що вивчається, як засіб спілкування та висловлювання думок.

Для швидкої і ефективної адаптації та входження іноземного студента до освітнього простору вищого навчального закладу в інституті діє соціально-культурна адаптаційна програма. Її завдання - подолання відмінностей у системі освіти, включення слухача до практичної навчально- і культурно-пізнавальної діяльності, набуття досвіду життєдіяльності у новій культурі, спілкування з носіями мови.

Основною метою природничо-наукової підготовки є адаптація іноземних студентів до освітньої системи України та заповнення «прогалин» у вивченні дисциплін природознавчого циклу, які відповідають обраному профілю подальшої навчальної, професійної і наукової діяльності.

Студенти повторюють програму профільних дисциплін в об'ємі середньої школи і опановують спеціальну термінологію українською, російською чи англійською мовами.

Профіль:

інженерний

 • математика;
 • фізика;
 • хімія;
 • інформатика;
 • креслення;
 • країнознавство.

медичний

 • біологія;
 • хімія;
 • фізика;
 • математика;
 • інформатика;
 • країнознавство.

економічний

 • математика;
 • основы економіки;
 • географія;
 • інформатика;
 • країнознавство.

гуманітарний

 • література;
 • географія;
 • інформатика;
 • країнознавство.


За програмою навчання на етапі передуніверситетської підготовки студенти послідовно опановують мову навчання на рівнях А1, А2, В1.

УНІВЕРСИТЕТСЬКА ПІДГОТОВКА

Мовна підготовка за університетськими програмами на різних освітніх рівнях (бакалаврат, магістратура, аспірантура) спрямована на вдосконалення знань з мов навчання з рівня В1 до рівня С1 відповідно до обраних спеціальностей.

С1–С2
Аспірантура
B2–С1
Магістратура
B1–B2
Бакалаврат

У форматі традиційних занять з анотування та реферування проводиться навчання обробки наукових текстів для оформлення та захисту кваліфікаційних робіт. Інноваційні підходи використовуються для оволодіння комунікативними компетенціями у сфері професійної і наукової діяльності на відповідному рівні вищої освіти.

ІНТЕНСИВНА МОВНА ПІДГОТОВКА ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМИ ПРОГРАМАМИ

Індивідуальні програми інтенсивної мовної підготовки іноземних громадян розробляються під потреби слухача і за його особистою участю. При цьому враховуються цілі навчання, індивідуальні особливості слухача, його базовий рівень володіння мовою, прогнозні терміни навчання, а також обсяг аудиторних занять.

Базовий рівень володіння іноземною мовою, визначається під час проходження вхідного тестування слухача, і на момент початку занять допускається відповідність рівня від нульового А0 (тобто повна відсутність мовних знань) до рівня С1.

Контакти
+38 048 7058 606, +38 048 7058 551