Кафедра атомних електростанцій

Наукові напрями кафедри

Підвищення ефективності функціонування обладнання атомних електричних станцій.

Підвищення надійності та безаварійності енергоблоків атомних електричних станцій.

Модернізація засобів забезпечення ядерної безпеки АЕС.

Розвинення системи радіаційного моніторингу та радіаційної безпеки АЕС.

Удосконалення методів та систем поточного контролю та режимної діагностики обладнання АЕС.

Моделювання і аналіз ядерно-фізичних та тепло-гідравлічних процесів в основному та допоміжному устаткуванні АЕС.

Дослідження і розробка методів та засобів забезпечення фізичного захисту АЕС.