Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій

Наукові напрями кафедри

Математичні методи моделювання, прогнозування та оптимізації економічних систем.

Комп'ютерне моделювання економічних систем на різних рівнях управління.

Нечіткі експертні системи в економічних дослідженнях.