Кафедра інформаційних технологій проектування та дизайну

Освітні напрями кафедри

Комп’ютерне проектування та дизайн.

3D-моделювання.

Прикладне програмування.

Бази даних.

Веб-технології.
 

Наукові напрями кафедри

Автоматизоване проектування технологічних процесів.

Математичне моделювання процесу різання інструментами зі зносостійкими покриттями.

Автоматизація технологічного процесу нанесення зносостійких покриттів.

Аналіз та синтез пасивних самоналагоджувальних механічних пристроїв.

Біомеханіка, ортезування та протезування.

Конструктивно-технологічні шляхи забезпечення якості поверхневого шару деталей під час абразивно-алмазної обробки.