Кафедра менеджменту

Освітні напрями кафедри

Менеджмент.

Менеджмент організацій і адміністрування.

Бізнес-адміністрування.

Наукові напрями кафедри

Менеджмент як фактор сталого розвитку в координатах парадигми економічних систем.

Інструментарій організаційного розвитку та управління змінами.

Забезпечення стратегічного розвитку промислових підприємств.