Кафедра обліку, аналізу і аудиту

Освітні напрями кафедри

Облік і оподаткування.

Облік та контроль в готельно-ресторанному бізнесі.

Менеджмент.

Управління фінансово-економічною безпекою.

Наукові напрями кафедри

Обліково-аналітичне забезпечення управління інноваційним розвитком та економічною безпекою суб’єктів різних сфер економічної діяльності в умовах глобалізації, інноваційного розвитку та економіки знань.

Організаційно-методичне та інструментальне забезпечення контролінгу, аудиту та економічного  оцінювання діяльності економічних суб’єктів.

Податкові та інвестиційно-фінансові важелі активізації розвитку економічних суб’єктів, організаційно-методичні засади державно-приватного партнерства.

Теоретико-методологічні та методико-практичні засади безпекоорієнтованого управління інноваційним розвитком підприємств  виробничого сектору економіки.

Теоретичні та організаційно-методичні засади впровадження смарт-технологій в управлінні та його обліково-аналітичному забезпеченні.