В Одеській політехніці відбулася XIІІ наукова Інтернет-конференція для аспірантів та докторантів «Публічне управління в Україні: історія державотворення, виклики та перспективи»

27 травня 2022 року

Захід відбувся на базі кафедри публічного управління та регіоналістики Навчально-наукового інституту публічної служби та управління Національного університету "Одеська політехніка". Метою заходу було обговорення проблем розвитку публічного управління в Україні та світі. 

У цьому році працювало 4 секції:

  1. Теорія та історія публічного управління;
  2. Механізми публічного управління;
  3. Публічна служба;
  4. Місцеве самоврядування.

Інтернет-конференція проводилася з міжнародною участю та об’єднала понад 60 учасників: науковців, аспірантів, докторантів, студентів, практичних фахівців.

Під час роботи конференції учасниками заходу було порушено низку актуальних аспектів розвитку публічного управління в Україні та світі: проблеми просторового влаштування громад Одеського регіону у контексті децентралізації; особливості надання соціальних послуг, функціонування інфраструктури регіону в умовах воєнного стану; здійснення громадського контролю в сучасних українських реаліях; дієздатність органів місцевого самоврядування та можливості самоорганізації населення в сучасній Україні; роль периферійних територій об’єднаних територіальних  громад у забезпеченні сталого розвитку регіону тощо. 

Результатом активного обговорення порушених питань учасниками Інтернет конференції стали практичні рекомендації щодо впровадження новітніх технологій у систему публічного управління, що сприятиме не лише подоланню кризових явищ, але й соціально-економічному зростанню української держави у подальшому.

 

Перейти на сторінку конференції.