Ви є тут

Ректор

ОБОРСЬКИЙ
Геннадій Олександрович

дійсний член Академії інженерних наук України,
доктор технічних наук, професор, заслужений працівник освіти України.

 

   кабінет № 200 адміністративного корпусу, проспект Шевченка, 1, Одеса, Україна.

   +38 (048) 705-83-02; 705-83-12.    +38 (048) 722-19-92.

   rector@opu.ua

   Прийом з особистих питань: понеділок  з 15:00 до 16:00; п’ятниця  з 12:00 до 13:00.

 

Біографія

Народився 2 липня 1954 року в м. Одеса.

У 1971 році вступив до Одеського політехнічного інституту (ОПІ), який закінчив у 1976 році за спеціальністю "Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти".

Після закінчення навчання працював у цьому навчальному закладі інженером, молодшим науковим співробітником.

З 1982 року асистент кафедри "Технологія машинобудування" ОПІ.

У 1985 році захистив кандидатську дисертацію, з 1988 – доцент. У 1990-1991 роках – заступник декана факультету, з 1991 по 1996 роки – декан механіко-технологічного факультету ОПУ, з 1996 по 2000 роки – директор інституту промислових технологій, дизайну та менеджменту. З 2000 року – проректор з навчальної, науково-педагогічної діяльності та кадрово-економічних питань. З 1996 року – завідувач кафедри "Металорізальні верстати, метрологія та сертифікація". У 1998 році присвоєно вчене звання професора, у 2006 році захистив докторську дисертацію й отримав вчений ступінь доктора технічних наук.

З 1995 року – вчений секретар спеціалізованої Вченої ради по захисту докторських дисертацій, з 2010 – голова спеціалізованої Вченої ради по захисту докторських дисертацій.

З 2004 року – заслужений працівник освіти України, у 1993, 1998, 2004 роках нагороджувався почесними грамотами МОН України, у 2006 році – почесним знаком ім. Петра Могили. З 2000 року – дійсний член Академії інженерних наук України, у 2016 році нагороджений Почесним знаком НАН України.

З 2014 року – Президент Наукового парку ОПУ, з 2015 року – член Національної комісії у справах ЮНЕСКО.

Відомий фахівець у галузі динаміки і надійності технологічних систем. Підготував доктора наук та 4 кандидатів наук, керує аспірантами, опублікував понад 150 наукових праць, у тому числі патенти, монографії, підручники та навчальні посібники.