Філософія культури Сходу, сходознавство

ID: 50889
Галузь знань: 
03 Гуманітарні науки
Спеціальність: 
033 Філософія
Спеціалізація: 
Філософія культури Сходу, сходознавство
Ступінь та кваліфікація, що здобуває випускник програми
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускнику:
Документи про вищу освіту, що видаються випускнику програми
Диплом бакалавра;
Додаток до диплома бакалавра європейського зразка.
Кваліфікація в дипломі
Обсяг програми 

240 кредитів ЄКТС.

Тривалість програми 

На основі повної загальної середньої освіти:

  • за денною формою навчання – 3 роки 10 місяців;
  • за заочною формою навчання – 4 роки 8 місяців.

На основі ступеня молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста):

  • за денною формою навчання – 1 рік 10 місяців або 2 роки 10 місяців;
  • за заочною формою навчання – 3 роки 8 місяців.

Строк перепідготовки з іншої спеціальності становить 1–2 роки.

Форма здобуття освіти 

Очна (денна).

Мова викладання 

Українська.

Структурні підрозділи, в яких здійснюється підготовка за цією програмою 
Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми 
Гарант освітньої програми 
Никитченко Олена Єдуардівна
Особливості реалізації програми
Система оцінювання
Освітні компоненти програми (план підготовки)
Академічні та професійні права випускників