Department of Radioelectronic and Telecommunication Systems

Educational directions of the department

Телекомунікації та радіотехніка.

Радіоелектронні та телекомунікаційні системи.

Scientific directions of the department

Кероване прийняття статистичних рішень.

Сумісна оптимізація алгоритмів формування та обробки сигналів в  системах радіолокації.

Адаптивні методи просторово-часової обробки радіолокаційної інформації.

Алгоритми кодування та декодування великих ансамблів шумоподібних сигналів в системах зв’язку та управління.

Розробка апаратури зв’язку та передавання даних.

Алгоритми обробки та розпізнавання графічних образів.