Кафедра іспанської мови та спеціального перекладу

Освітні напрями кафедри

Іспанська мова за професійним спрямуванням.

Наукові напрями кафедри

Дослідження лінгвостилістичних особливостей функціональних стилів сучасної іспанської мови.

Наукові проблеми словотвору в сучасній професійно-орієнтованій іспанській мові за професійним спрямуванням.

Дослідження особливостей компаративного перекладу “українська мова – іспанська – англійська” та формування електронних термінологічних словників для студентів технічних університетів.