Кафедра лінгводидактики

Освітні напрями кафедри

Кафедра забезпечує мовну підготовку іноземних громадян для подальшого вступу у заклади вищої освіти України і навчання за чотирма профілями: інженерно-технічний, медико-біологічний, економічний, гуманітарний. 

Головною метою навчання іноземних слухачів є формування у студентів комунікативної та мовної компетенції, необхідної для навчання у закладах вищої освіти і перебування в країні навчання.

Наукові напрями кафедри

Українська та російська мови як об’єкт вивчення іноземними студентами в аспекті сучасної методики викладання та лінгводидактики.

Інноваційні технології в системі навчання іноземних громадян як ефективні засоби оптимізації навчального та адаптаційного процесу. 

Компетентністний підхід в довузівській підготовці іноземних громадян.