Кафедра радіоелектроних і телекомунікаційних систем

Освітні напрями кафедри

Телекомунікації та радіотехніка.

Радіоелектронні та телекомунікаційні системи.

Наукові напрями кафедри

Кероване прийняття статистичних рішень.

Сумісна оптимізація алгоритмів формування та обробки сигналів в  системах радіолокації.

Адаптивні методи просторово-часової обробки радіолокаційної інформації.

Алгоритми кодування та декодування великих ансамблів шумоподібних сигналів в системах зв’язку та управління.

Розробка апаратури зв’язку та передавання даних.

Алгоритми обробки та розпізнавання графічних образів.