Розділ для співробітників

Антиплагіатна система

Для забезпечення проведення процедури перевірки навчальних, навчально-методичних та наукових робіт на унікальність та наявність академічного плагіату, а також для попередження порушень принципів академічної доброчесності здобувачами, науковими та науково-педагогічними працівниками, Одеська політехніка використовує антиплагіатну систему Strikeplagiarism.com.

Система Strikeplagiarism.com – це ІТ-інструмент, призначений для перевірки справжності текстових документів. Завданням системи є надання інформації, яка дозволяє ідентифікувати кількість запозичень в уже згадуваному тексті і їх джерелах.

Для ефективного користування системою Strikeplagiarism.com необхідно ознайомитись з Інструкцією академічного користувача антиплагіатної системи.

  Інструкція академічного користувача антиплагіатної системи

Після завершення перевірки документа, система автоматично відправляє Звіт Подібності на адресу електронної пошти Користувача. Для того, щоб правильно інтерпретувати отримані результати аналізу, необхідно ознайомитись з Інструкцією по інтерпретації Звіту Подібності.

  Інструкція для інтерпретації звіту подібності у антиплагіатній системі

Доступ до системи мають відповідальні особи кафедр, науково-технічної бібліотеки університету, відділу аспірантури та докторантури, редакційних відділів наукових видань університету, відділу технічних засобів навчання (ВТЗН).

Реєстрація відповідальних осіб здійснюється у відповідності до розпорядження керівника відповідного структурного підрозділу. Відповідальні особи отримують доступ при особистому зверненні до ВТЗН.

  Увійти в систему Strikeplagiarism.com

У випадку виникнення будь-яких запитань, пов’язаних з роботою системи, зверніться до адміністратора університету по антиплагіатній системі.

контакти