Розділ для працівників

Колективний договір

Колективний договір – це нормативно-правовий договір, що укладається на виробничому рівні між роботодавцем і найманими працівниками з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин та узгодження інтересів суб'єктів соціального партнерства.

Колективний договір укладається на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов'язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів трудящих, власників та уповноважених ними органів. Колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають права юридичної особи.

В Одеській політехніці колективний договір укладається між адміністрацією університету, з однієї сторони, і профспілковим комітетом працівників університету, з другої сторони.

У колективному договорі встановлюються взаємні зобов'язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин.

Положення колективного договору поширюються на всіх працівників університету незалежно від того, чи є вони членами професійної спілки, і є обов'язковими як для адміністрації, так і для працівників університету.

 

  Колективний договір між адміністрацією і профспілковим комітетом працівників Одеської політехніки.