Розділ для працівників

Зразки та форми документів ▪ Кадрові питання, працевлаштування

добірка для працівників

до Порядку призначення керівників факультетів та навчально-наукових інститутів при заміщенні вакантних посад та укладання з ними контрактів в Одеському національному політехнічному університеті.
Порядок
Наказ
Затверджено: Наказ від 20 травня 2020 року № 34.