Розділ для аспірантів всіх форм навчання

Зразки та форми документів ▪ Освіта

добірка для аспірантів

до Порядку визнання результатів навчання, здобутих здобувачами вищої освіти у неформальній та/або інформальній освіті
Порядок
Наказ
Затверджено: Наказ від 28 вересня 2022 року № 40.