Розділ для аспірантів всіх форм навчання

Вибіркові навчальні дисципліни

Кожен аспірант має право самостійно обирати навчальні дисципліни у межах, передбачених відповідною освітньою-науковою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС (12 кредитів ЄКТС). При цьому аспірант має право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти і які пов’язані з тематикою дисертаційного дослідження, за погодженням із своїм науковим керівником та керівником відповідного структурного підрозділу університету.

Навчальні дисципліни обирають відповідно до Положення.

Вибрані дисципліни заносяться до індивідуального навчального плану та затверджуються вченою радою університету протягом двох місяців з дня зарахування особи до аспірантури.

 

Для перегляду переліку вибіркових дисциплін та інформації про них оберіть, будь ласка, відповідну освітню програму з каталогу нижче.

Фільтри