Розділ для аспірантів всіх форм навчання

Проекти нормативно-правових актів університету

добірка для аспірантів

11 червня 2021 року.

Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених

14 березня 2022 року.

про академічну доброчесність у Національному універcитеті "Одеська політехніка"

11 липня 2022 року.

Порядок перевірки навчально-методичних та наукових робіт на унікальність тексту