Розділ для аспірантів всіх форм навчання

Чинні нормативно-правові акти університету

Від 26 жовтня 2021 року № 944-с.
Про затвердження рішення вченої ради університету від 26 жовтня 2021 року про видачу дипломів доктора філософії
Від 23 вересня 2021 року № 83-л.
Про заходи щодо запобігання розповсюдження захворювання на коронавірус Covid-19 в університеті
Від 21 вересня 2021 року № 90/1.
Про утворення навчально-наукових інститутів Державного університету "Одеська політехніка"
про організацію освітнього процесу в Державному університеті «Одеська політехніка»
Затверджено: Наказ від 1 вересня 2021 року № 82/1.
Від 31 серпня 2021 року № 602-с.
Про введення в дію рішення вченої ради університету від 31 серпня 2021 року про видачу дипломів доктора філософії
Від 11 червня 2021 року № 216-в.
Про затвердження персонального складу групи сприяння академічній доброчесності Державного університету "Одеська політехніка"
Від 26 травня 2021 року № 26/1.
Про затвердження Антикорупційної програми Державного університету «Одеська політехніка» на 2021-2023 роки
Від 25 травня 2021 року № 98-с.
Про введення в дію рішення Вченої ради університету від 25 травня 2021 року про видачу дипломів доктора філософії.
Від 16 квітня 2021 року № 19/1.
Про організацію виборів ректора.
Від 23 лютого 2021 року № 155-с.
Про введення в дію рішення Вченої ради ОНПУ від 23 лютого 2021 року про видачу дипломів доктора філософії.
Від 24 грудня 2020 року № 76.
Про введення в дію рішення Вченої ради ОНПУ від 22 грудня 2020 року про затвердження Плану стратегічного розвитку Одеського національного політехнічного університету на 2021-2026 роки
щодо порядку присудження ступеня доктора філософії в Одеському національному політехнічному університеті.
Затверджено: Наказ від 24 грудня 2020 року № 77.
Від 28 серпня 2020 року № 53/1.
Про введення в дію рішення Вченої ради ОНПУ від 27 серпня 2020 (протокол №1) про затвердження освітніх програм та навчальних планів
Від 22 травня 2020 року № 325-к.
Про продовження дії карантину в університеті.
про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії.
Затверджено: Наказ від 6 березня 2020 року № 21.
про порядок організації вивчення вибіркових освітніх компонентів.
Затверджено: Наказ від 6 березня 2020 року № 24.
про порядок визнання результатів навчання, отриманих здобувачами вищої освіти ОНПУ у неформальній та інформальній освіті.
Затверджено: Наказ від 6 березня 2020 року № 18.
підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук (нова редакція).
Затверджено: Наказ від 6 лютого 2020 року № 6.
про порядок організації вивчення вибіркових навчальних дисциплін (із змінами).
Затверджено: Наказ від 14 грудня 2017 року № 64.
внутрішнього розпорядку Одеського національного політехнічного університету.
Затверджено: Рішення загальних зборів Трудового колективу від 25 травня 2017 року № 1.
про відділ аспірантури та докторантури Одеського національного політехнічного університету.
Затверджено: Наказ від 1 червня 2016 року № 22.