Розділ для студентів очної (денної) форми навчання

Внутрішні нормативні документи університету щодо призначення стипендій

Від 24 червня 2022 року № 13.
Про введення в дію рішення Вченої ради Національного університету "Одеська політехніка" від 24 червня 2022 року та встановлення на 2022/2023 навчальний рік лімітів студентів, які отримують академічну стипендію.