Розділ для студентів очної (денної) форми навчання

Проекти нормативно-правових актів університету

добірка для студентів

18 жовтня 2019 року.

щодо організації та проведення реферативних, розрахунково-графічних, курсових робіт та курсових проектів.

11 червня 2021 року.

Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених

8 вересня 2021 року.

Процедура вибору освітніх компонентів здобувачами вищої освіти Державного університету «Одеська політехніка»

14 березня 2022 року.

про академічну доброчесність у Національному універcитеті "Одеська політехніка"

11 липня 2022 року.

Порядок перевірки навчально-методичних та наукових робіт на унікальність тексту