Розділ для студентів очної (денної) форми навчання

Вибіркові навчальні дисципліни ▪ Магістратура

Кожен студент має право самостійно обирати навчальні дисципліни у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як:

  • 22,5 кредитів ЄКТС – за освітньо-професійними програмами;
  • 30 кредитів ЄКТС – за освітньо-науковими програмами.

Навчальні дисципліни обирають відповідно до Положення.

Заяву про обрані дисципліни необхідно подати до свого деканату у встановлений термін.

Навчальні дисципліни обираються у:

  • 1 семестрі на 2 семестр – за освітньо-професійними програмами;
  • 1 семестрі на 2 та 3 семестр – за освітньо-науковими програмами.

 

Для перегляду переліку вибіркових дисциплін та інформації про них оберіть, будь ласка, відповідну освітню програму з каталогу нижче.

Фільтри