Розділ для студентів очної (денної) форми навчання

Зразки та форми документів ▪ Освіта

добірка для студентів

до Порядку визнання результатів навчання, здобутих здобувачами вищої освіти у неформальній та/або інформальній освіті
Порядок
Наказ
Затверджено: Наказ від 28 вересня 2022 року № 40.
до Положення про порядок відшкодування студентами ОНПУ коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців (нова редакція).
Положення
Наказ
Затверджено: Наказ від 20 серпня 2019 року № 26.
до Положення про проведення практичної підготовки здобувачів вищої освіти в Одеському національному політехнічному університеті.
Положення
Наказ
Затверджено: Наказ від 31 травня 2019 року № 276-в.