Ви є тут

Директори та декани

Доктор техн. наук, професор.
Email: a.o.boyko@op.edu.ua
Кандидат хім. наук, доцент.
Email: v.v.brem@op.edu.ua
Кандидат техн. наук, доцент.
Email: butenko@op.edu.ua
Доктор техн. наук, професор.
Email: hutyria@op.edu.ua
Доктор техн. наук, професор.
Email: daschenko.o.f@op.edu.ua
Доктор техн. наук, професор.
Email: dentf@op.edu.ua
Кандидат техн. наук, доцент.
Email: lobachev@op.edu.ua
Доктор техн. наук, професор.
Email: i.v.prokopovich@op.edu.ua
Кандидат військ. наук, доцент.
Email: aas@op.edu.ua
Доктор техн. наук, професор.
Email: v.f.semenuk@op.edu.ua
Доктор екон. наук, професор.
Email: s.filyppova@op.edu.ua