Розділ для гарантів освітніх програм

Проекти нормативно-правових актів університету

добірка для гарантів освітніх програм

14 березня 2022 року.

про академічну доброчесність у Національному універcитеті "Одеська політехніка"

11 липня 2022 року.

Порядок перевірки навчально-методичних та наукових робіт на унікальність тексту