Розділ для гарантів освітніх програм

Чинні нормативно-правові акти університету

добірка для гарантів освітніх програм

Фільтри
визнання результатів навчання, здобутих здобувачами вищої освіти у неформальній та/або інформальній освіті
Затверджено: Наказ від 28 вересня 2022 року № 40.
Форми документів
Від 26 вересня 2022 року № 31.
про призначення гарантів освітніх програм, які відповідають за їх реалізацію в 2022-2023 н.р.
про академічну доброчесність та етику академічних відносин
Затверджено: Наказ від 26 серпня 2022 року № 24.
Від 8 серпня 2022 року № 284-в.
Про організацію освітнього процесу в 2022/2023 навчальному році для очної (денної) форми здобуття вищої освіти
про реалізацію права на академічну мобільність
Затверджено: Наказ від 11 липня 2022 року № 17.
Від 6 травня 2022 року № 23/1.
Про затвердження форми описів освітніх програм редакції 2022
Державного університету "Одеська політехніка" на 2022 рік
Затверджено: Наказ від 18 березня 2022 року № 12/1.
Від 18 березня 2022 року № 11/1.
Про започаткування проведення хвилини мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України
учасникам навчально-виховного процессу і працівникам Державного університету «Одеська політехніка» щодо дій у разі надзвичайної ситуації або війни
Затверджено: Наказ від 14 лютого 2022 року № 7/1.
Від 19 листопада 2021 року № 19-у.
про формування навчальних планів підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та другого (магістерського) рівня вищої освіти, які вводяться в дію в 2022 році.
Форми та зразки документів
про організацію освітнього процесу в Державному університеті «Одеська політехніка»
Затверджено: Наказ від 1 вересня 2021 року № 82/1.
про Гаранта освітньої програми.
Затверджено: Наказ від 31 серпня 2021 року № 75/1.
про систему внутрішнього забезпечення якості Державного університету «Одеська Політехніка»
Затверджено: Наказ від 31 серпня 2021 року № 74/1.
в сфері якості Державного університету "Одеська політехніка"
Затверджено: Наказ від 31 серпня 2021 року № 76/1.
Від 30 червня 2021 року № 43/1.
Про введення в дію рішення Вченої ради Одеської політехніки від 30 червня 2021 року про затвердження навчальних планів
Від 22 червня 2021 року № 42/1.
Про введення в дію рішення Вченої ради Одеської політехніки від 22 червня 2021 року про затвердження освітніх програм
заходів Державного університету "Одеська політехніка", спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню)
Затверджено: 26 травня 2021 року.
про особливості організації освітнього процесу в умовах пандемії COVID-19
Затверджено: Наказ від 30 вересня 2020 року № 59.
підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників.
Затверджено: Наказ від 6 березня 2020 року № 20.
перевірки навчальних, кваліфікаційних, навчально-методичних та наукових робіт на унікальність та наявність академічного плагіату.
Затверджено: Наказ від 6 березня 2020 року № 19.
Від 30 жовтня 2019 року № 509-в.
Про створення групи психологічно-педагогічного супроводу інклюзивного навчання.
організації моніторингу оцінювання здобувачів вищої освіти та аналізу освітньої діяльності.
Затверджено: Наказ від 11 жовтня 2019 року № 40.
про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти.
Затверджено: Наказ МОН України від 11 липня 2019 року № 977.
Від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII.
"Про освіту".
Від 26 листопада 2015 року № 848-VIII.
"Про наукову та науково-технічну діяльність".
Від 29 квітня 2015 року № 266.
"Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти".
Від 1 липня 2014 року № 1556-VII.
"Про вищу освіту".
Від 16 жовтня 2009 року № 943.
"Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи".