Розділ для гарантів освітніх програм

Зразки та форми документів

добірка для гарантів освітніх програм

для формування навчальних планів підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та другого (магістерського) рівня вищої освіти, які вводяться в дію в 2022 році.
Вказівка
Затверджено: Вказівка від 19 листопада 2021 року № 19-у.