Розділ для гарантів освітніх програм

Зразки та форми документів

добірка для гарантів освітніх програм

до Порядку визнання результатів навчання, здобутих здобувачами вищої освіти у неформальній та/або інформальній освіті
Порядок
Наказ
Затверджено: Наказ від 28 вересня 2022 року № 40.
для формування навчальних планів підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та другого (магістерського) рівня вищої освіти, які вводяться в дію в 2022 році.
Вказівка
Затверджено: Вказівка від 19 листопада 2021 року № 19-у.