Науково-технічна бібліотека

Ви є тут

Замовлення наукової, навчальної та художньої літератури

 Студентам перших курсів денної та заочної форм навчання книги та методичні матеріали видаються комплектами на початку навчального року за встановленим графіком.

            Студенти інших курсів усіх форм навчання замовляють літературу індивідуально та одержують її протягом навчального року відповідно на студентському (кім. 204) абонементі, абонементі художньої літератури (кім. 104).

            Навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки співробітників Державного університету “Одеська політехніка” останніх років видання представлені в електронному вигляді в електронній бібліотеці. Всі зареєстровані читачі через сайт НТБ мають доступ до повнотекстової електронної бібліотеки видань Державного університету “Одеська політехніка”. Читач може переглянути або скачати необхідний документ.

            Науково-педагогічні працівники та співробітники Державного університету “Одеська політехніка”  замовляють літературу індивідуально й одержують її на викладацькому абонементі (кім. 204) та на абонементі художньої літератури (кім. 104).

            Аспіранти, здобувачі наукових ступенів замовляють літературу індивідуально та одержують її  лише в читальних залах.

            Щоб одержати наукову літературу на абонементах, необхідно заповнити листок читацької вимоги на кожне видання. На навчальну та художню літературу листок читацької вимоги не заповнюється.

 

Зразок заповнення листка читацької вимоги на наукову книгу
     

Якщо читачеві потрібна стаття з періодичного або продовжуваного видання, збірника наукових праць і т. п., листок читацької вимоги заповнюється із зазначенням основного документа (джерела), з якого описана стаття (для себе читачеві слід зробити позначку із зазначенням номера сторінок), наприклад:

Никифорук Е. И.

   Перспективы финансирования транспортных проектов в рамках международной финансовой помощи / Е. И. Никифорук //Экономика Украины. - 2015. - №.4.- С. 45 - 57.

УДК 656.0

ББК У261

Зразок заповнення листка читацької вимоги
     

 

Якщо потрібної літератури немає у фонді нашої бібліотеки, Ви можете скористатися міжбібліотечним абонементом (МБА) у відділі обслуговування літературою на іноземних мовах, з філології та МБА (кім. 301).

            Для здійснення попереднього віддаленого оперативного замовлення книг та методичних матеріалів всі зареєстровані користувачі мають можливість скористатися послугою "Віддалене замовлення літератури" в електронному каталозі.

 

Замовлення інших видів літератури.

            Для замовлення періодичних видань (журналів, газет) зробіть усний чи письмовий запит із назвою видання бібліотекарю у відповідному читальному залі:

            Дисертації видаються тільки в читальному залі для наукових працівників (кім. 202).