Науково-технічна бібліотека

Ви є тут

Бібліографічні списки літератури

001 Наука.

История Нобелевской премии : библиогр. список лит. / сост. З. Х. Исламгулова. - Одесса, 2012. - 5 с. (21 назв.).

Людина, яка наблизила небо : до 450-річчя від дня народж. Галілео Галілея : бібліогр. покажч. / уклад. Г. О. Радзівіл. - Одеса, 2014. - 3 с. (23 назви).

Синергетика : библиогр. список лит. / сост. : Т. Н. Сагайдак. – Одесса, 2016. – 8 с. (79 назв.)Accordion content 1.

004 Комп'ютерна наука і технологія. Застосування комп'ютера.

Інтернет речей : бібліогр. список літ. / уклад. Т. В. Антонова. – Одеса, 2019. – 6 с. (61 назва).

Таємниче павутиння : ресурси Інтернет : бібліогр. список літ. / уклад. Г. О. Радзівіл. - Одеса, 2013. - 4 с. (41 назва).

Хмарні обчислення : бібліогр. список літ. / уклад. Т. В. Антонова. - Одеса, 2015. - 5 с. (64 назви).

Электронный документооборот : библиогр. список лит. / сост. Т. Н. Сагайдак. - Одесса, 2015. - 4 с. (37 назв.)..

 

005 Управління. Менеджмент.

Операційний та виробничий менеджмент : бібліогр. список літ. / уклад. І. А. Дятлова. - Одеса, 2021. - 10 с. (109 назв).

007 Діяльність і організація. Загальна теорія інформації, зв'язку і управління (кібернетика)

Адаптивні системи регулюваннябібліогр. список літ. / уклад. Т. В. Антонова. - Одеса, 2021. - 11 с. (83 назви).

 

008 Цивілізація, Культура, Прогрес.

 

02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство.

Історія книги : бібліогр. список літ. / уклад. Г. О. Радзівіл. - Одеса, 2011. - 4 с. (35 назв).

070 Газети. Преса. Журналістика.

Журналістика : бібліогр. список літ. / уклад. А. В. Діденко. – Одеса, 2019. – 11 с. (117 назв.).

1 Філософія. Психологія.

Прикладна психологія : бібліогр. список літ. / уклад. Т. Ю. Гнатюк. - Одеса, 2012. - 7 с. (88 назв).

Профайлінг бібліогр. список літ. / уклад. А. В. Діденко. - Одеса, 2019. -  7с. (93 назви).

2 Релігія. Теологія.

Гендер: проблеми і перспективи : бібліогр. список літ. / уклад.  Л. А. Міуська. - Одеса, 2007. - 3 с. (35 назв).

Соціальна робота : бібліогр. список літ. / уклад. Т. Ю. Гнатюк. - Одеса, 2012. - 6 с. (60 назв).

32 Політика. Політичні науки.

Политология библиогр. список лит. / сост. Т. Н. Сагайдак. - Одесса, 2014. - 6 с. (53 назв.).

33 Економіка.

Антикризове управління : бібліогр. список літ. / уклад. Т. Д. Печерська, А. В. Баланюк. - Одеса, 2009. - 3 с. (30 назв).

Глобальна економічна безпека : бібліогр. список літ. / уклад. Ю. О. Ткачьова. - Одеса, 2013. - 4 с. (41 назва).

Економічна безпека : бібліогр. список літ. / уклад. Є. Є. Варданян. – Одеса, 2019. – 10 с. (95 назв.).

Економіка знань : бібліогр. список літ. / уклад. Ю. О. Ткачьова. - Одеса, 2011. - 6 с. (63 назви).

Електронні гроші : бібліогр. список літ. / уклад. І. А. Дятлова . - Одеса, 2019. - 6 с. (59 назв).

Инновации : библиогр. список лит. / сост. З. Х. Исламгулова. - Одесса, 2014. - 12 с. (105 назв.).

История экономической мысли Украины : библиогр. список лит. / сост. З. Х. Исламгулова. - Одесса, 2015. - 4 с. (38 назв.).

Інвестиційно-інноваційна політика і технологічні перетворення у промисловості України : бібліогр. список літ. / уклад. Т. Д. Печерська. - Одеса, 2007. - 4 с. (50 назв).

Индустриальные парки : библиогр. список лит. / сост. З. Х. Исламгулова. - Одесса, 2017. - 5 с. (48 назв.).

Логістика : бібліогр. список літ. / уклад. Т. Д. Печерська. - Одеса, 2008. - 8 с. (121 назва). 

PR-технології : бібліогр. список літ. / уклад. Т. Ю. Гнатюк. - Одеса, 2012. - 3 с. (35 назв).

Тенизация экономики Украины : библиогр. список лит. / сост. З. Х. Исламгулова. – Одеcса, 2017. – 8 л. (77 назв.).

Трансфер технологий : библиогр. список лит. / сост. З. Х. Исламгулова. - Одесса, 2016. - 8 с. (69 назв.). 

Устойчивое развитие экономики : библиогр. список лит. / сост. З. Х. Исламгулова. - Одесса, 2016. - 8 с. (82 назв.).

Циркулярна економіка : бібліогр. список літ. / уклад. Є. Є. Варданян . – Одеса, 2018. – 6 с. (59 назв).

Cталий економічний розвиток : бібліогр. список літ. за 2016–2019 рр. / уклад. І. О. Дятлова. – Одеса, 2019. – 12 с. (142 назви).

Економічні системи : бібліогр. список літ. за 2016-2019 рр. / уклад. І. О. Дятлова. – Одеса, 2019. – 4 с. (33 назви).

34 Право. Юриспруденція.

Магдебурзьке право в Україні : бібліогр. список літ. / уклад. І. М. Кірток. - Одеса, 2008. - 4 с. (34 назви).

37 Освіта.

Методика и организация научных исследований : библиогр. список лит. / сост. Ю. А. Ткачева. - Одесса, 2013. - 18 с. (110 назв.).

Системы высшего образования : библиогр. список лит. / сост. Т. Ю. Гнатюк. - Одесса, 2012. - 8 с. (82 назв.).

5 Математика та Природничі науки. Природознавство.

Таємниці земних катастроф : бібліогр. список літ. / уклад. Л. А. Міуська. - Одеса, 2007. - 4 с. (58 назв).

61 Прикладні науки. Медицина. Техніка.

Винаходи, які змінили світ : до 275-річчя від дня народження Джеймса Уатта : бібліогр. список літ. / уклад. З. Х. Ісламгулова. - Одеса, 2011. - 3 с. (31 назва).

Вибрация : теория, измерение, диагностика : библиогр. список лит. / сост. Т. Ю. Гнатюк. - Одесса, 2013. - 13 с. (129 назв.).

Восстановление и упрочнение деталей автомобилей : библиогр. список лит. / сост. Т. В. Антонова. - Одесса, 2010. - 5 с. (49 назв.).

Энергосбережение и энергетический менеджмент : библиогр. список лит. / сост. И. А. Дятлова. - Одесса, 2015. - 21 с. (207 назв.).

Инфракрасная термография для выявления развитых очагов повреждения металла : библиогр. список лит. / сост. Т. В. Антонова. – Одесса, 2016. – 3 с. (26 назв.).

История автомобилестроения : библиогр. список лит. / сост. И. А. Дятлова. - Одесса, 2011. - 3 с. (29 назв.).

Історія механіки : бібліогр. список літ. / уклад. Ю. О. Ткачьова. - Одеса, 2011. - 4 с. (43 назви).

Історія кібернетики (до 90-річчя від дня народження В. М. Глушкова) : бібліогр. список літ. / уклад. Т. В. Антонова. - Одеса, 2013. - 4 с. (52 назви).

Качество и надежность электроснабжения : библиогр. список лит. / сост. И. А. Дятлова. - Одесса, 2015. - 8 с. (72 назв.).

Контроль герметичности уторного узла днища : библиогр. список лит. / сост. Т. В. Антонова. – Одесса, 2017. – 2 с. (15 назв.).

Магнитная и ультразвуковая дефектоскопия очагов повреждения металлов : библиогр. список лит. / сост. Т. В. Антонова. – Одесса, 2016. – 5 с. (61 назв.).

Метрологічне забезпечення діагностування у нафтогазохімічному машинобудуванні : библиогр. список лит. / сост. Т. В. Антонова. – Одесса, 2016. – 2 с. (25 назв.).

Метрология и измерительная техника : библиогр. список лит. / сост. И. А. Дятлова. – Одесса, 2017. – 24 с. (244 назв.).

Мікро- і наноелектроніка : бібліогр. список літ. / уклад. Т. Ю. Гнатюк. - Одеса, 2011. - 9 с. (84 назви).

Наука і техніка в історії суспільства : бібліогр. список літ. / уклад. З. Х. Ісламгулова. - Одеса, 2012. - 8с. (57 назв).

Пилогазоочистка : бібліогр. список літ. / уклад. Т. В. Антонова. - Одеса, 2015. - 10 с. (107 назв).

Промислові революції : бібліогр. список літ. / уклад. Є. Є. Варданян. – Одеса, 2017. – 5 с. (77 назв).

Солнечная энергия: возможности и перспективы использования : библиогр. список лит. / cост. З. Х. Исламгулова. - Одесса, 2007. - 8 с. (91 назв.).

Сучасні МОТЗ  для металлообробки : бібліогр. список літ. / уклад. Т. Ю. Гнатюк. - Одеса, 2010. - 3 с. (26 назв).

Теоретические основы и общая электротехника : библиогр. список лит. / сост. И. А. Дятлова. – Одесса, 2017. – 9 c. (85 назв.).

Усилители : виды и применение : библиогр. список лит. / сост. Т. Ю. Гнатюк. - Одесса, 2013. - 6 с. (58 назв.).

Ультразвуковая толщинометрия : библиогр. список лит. / сост. Т. В. Антонова. – Одесса, 2016. – 2 с. (18 назв.).

Химия и технология воды : библиогр. список лит. / сост. А. В. Гончарук. – Одесса, 2017. – 13 с. (135 назв.).

Цветное литье : библиогр. список лит. / сост. З. Х. Исламгулова. - Одесса, 2015. - 5 с. (52 назв.).

Ядерное топливо : библиогр. список лит. / сост. М. В. Лантратова. - Одесса, 2015. - 4 с. (32 назв.).

65 Управління підприємствами. Менеджмент. Організація виробництва, торгівлі та транспорту, зв'язку, поліграфії.

Державні стандарти по метрології, стандартизації, сертифікації : бібліогр. список літ. / уклад. Т. Ю. Гнатюк. - Одеса, 2010. - 17 с. (168 назв).

Инновационный потенциал предприятий : библиогр. список лит. / сост. З. Х. Исламгулова. – Одесса, 2016. – 7 с. (67 назв.).

Корпоративна культура : бібліогр. список літ./ уклад. Г. О. Радзівіл. - Одеса, 2011. - 4 с. (39 назв).

Маркетинг-мікс : бібліогр. список літ. / уклад. Ю. О. Ткачьова. - Одеса, 2012. - 5 с. (48 назв).

Методика сертифікації (технічний регламент) : бібліогр. список літ. / уклад. Т. Ю. Гнатюк. - Одеса, 2014. - 23 с. (238 назв).

Метрология, стандартизация, сертификация : библиогр. список лит. за 1990–2009 гг. / cост. Т. Ю. Гнатюк. - Одесса, 2009. - 9 с. (90 назв.).

Рефреймінг організацій : бібліогр. список літ./ уклад. Ю. О. Ткачьова. - Одеса, 2011. - 7 с. (63 назви).

Франчайзинг : бібліогр. список літ. / уклад. Ю. О. Ткачьова. - Одеса, 2012. - 5 с. (34 назви).

7 Мистецтво. Мистецтвознавство.

Все починалось в Одесі : історія кіно / уклад. Т. В. Зварич. - Одеса, 2011. - 2 с. (27 назв).

Меценатство і колекціонування : бібліогр. список літ. / уклад. Є. Є. Варданян. – Одеса, 2017. – 3 л. (44 назви).

93/94 Історія.

 

Архіви в сучасному суспільстві : бібліогр. список літ. / уклад. А. В. Діденко. – Одеса, 2019. – 6 с. (72 назви).

Етнографія України : бібліогр. список літ. за 2000–2008 рр. / уклад. Г. В. Баланюк. - Одеса, 2009. - 4 с. (34 назви).

123

456