Науково-технічна бібліотека

Ви є тут

Довідка про бібліотеку

Науково-технічна бібліотека є структурним підрозділом Одеського національного політехнічного університету.
   
Книжковий фонд: 1,2 млн примірників.
детальніше

Тематика зібрань книжкового фонду:

 • інженерна справа;
 • машинобудування;
 • обчислювальна техніка;
 • мікроелектроніка;
 • теплотехніка;
 • гідравліка;
 • електротехніка;
 • радіотехніка;
 • обробка металів;
 • транспорт;
 • організація виробництва;
 • хімічна промисловість;
 • металургія;
 • економіка;
 • гуманітарні та суспільно-політичні науки;
 • художня література.
Електронна бібліотека: 6700 повнотекстових електронних версій.
детальніше

Електронна бібліотека містить:

 • наукові видання університету;
 • підручники співробітників університету;
 • навчальні посібники співробітників університету;
 • конспекти лекцій співробітників університету;
 • методичні посібники співробітників університету.
Кількість читальних залів: п'ять.
детальніше

Працює п'ять читальних залів:

 • для викладачів та наукових співробітників;
 • електронних ресурсів;
 • технічної та природознавчої літератури;
 • гуманітарної та суспільно-політичної літератури;
 • філологічної літератури.
Місткість бібліотеки:  одночасно в читальних залах бібліотеки можуть працювати 520 читачів.
   
Доступ до Wi-Fi: в бібліотеці є безкоштовна зона Wi-Fi.
   
Кількість абонементів: п'ять.
детальніше

До послуг читачів п'ять абонементів:

 • для викладачів, науковців та співробітників університету;
 • для студентів денної форми навчання;
 • для студентів заочної форми навчання;
 • художньої літератури;
 • філологічної літератури та МБА.
Кількість читачів на рік: понад 28 тис.
   
Книговидача за рік: понад 604 тис. примірників.
   
Пошуковий апарат бібліотеки:
 
 • система бібліотечних каталогів і картотек;
 • електронний каталог;
 • електронна бібліотека;
 • спеціалізований фонд довідково-бібліографічних видань.
   
Електронний каталог: має сімь баз даних.
детальніше

Створено сімь баз даних (БД) електронного каталогу:

 • БД книг;
 • БД дисертацій;
 • БД авторефератів;
 • БД науково-технічної документації;
 • БД періодичних видань;
 • БД електронних видань;
 • БД складових частин документів.
  Рік заснування: 1918, бібліотеку засновано одночасно із заснуванням університету.
  Історія науково-технічної бібліотеки Одеського національного політехнічного університету

  Науково-технічна бібліотека Одеського національного політехнічного університету була заснована у вересні 1918 року одночасно із заснуванням Одеського політехнічного інституту. Для роботи інституту необхідно було створити матеріальну базу і мінімум допоміжних установ, без яких неможлива  була підготовка спеціалістів. У числі цих установ була і бібліотека. Особливо велику потребу бібліотека відчувала в підручниках  і науково-технічній літературі. Влітку 1918 р. в місцевій пресі було опубліковано наступне звернення: «У зв'язку з відкриттям політехнічного інституту в Одесі і зважаючи на відсутність достатньої кількості підручників, програм, креслень і т.п. академічна секція спілки студентів-техніків м. Одеси звертається з покірним проханням до громадян Одеси прийти на допомогу студентству пожертвуваннями технічної і математичної літератури».


  Книги збирали з самих різних джерел :з бібліотек Я.Л. Сакера, С.Ф. Штерна, з товариства фабрикантів і заводчиків та з колишнього технічного товариства «Техношкола». Літературу дарували викладачі та прості громадяни міста. Через деякий час спілка студентів-техніків укомплектувала технічну бібліотеку, яку і піднесла в дарунок політехнічному інституту. Невеликі бібліотеки також створювалися при кабінетах, студентських спілках, гуртках. Але це все одно не вирішувало проблеми забезпечення читачів необхідною літературою.

  У 1920 р. інститут із колишніх Сабанських казарм  перебазувався в приміщення інституту «шляхетних дівчат» (нині Одеський національний морський університет) по вулиці Старопортофранківській. Бібліотека отримала в спадок не лише  книги, які необхідно було привести в належний порядок, але і молитовний зал для свого розміщення.

  На 01.01.1922 р. фонд бібліотеки складав 2 757 пр., число читачів – 116, відвідали бібліотеку за рік 3 500 читачів, видано  203 книги. Фінансові витрати  на придбання літератури за 1921 рік склали 564 карбованці.

  У 30-х роках фонд бібліотеки значно зріс. Стали створюватися каталоги, налагодилась довідково-бібліографічна робота. Цифрові показники в цей час зросли більш ніж в два рази, збільшилося асигнування на придбання нової літератури. У 1940 році фонд бібліотеки налічував вже 124 тис. пр., а на початок Другої світової війни – 204 тис. пр. Під час війни книжковий фонд і все обладнання було знищено, а в приміщенні бібліотеки румуни влаштували казарму для своїх солдатів.

  Після звільнення Одеси  все довелося починати спочатку. Бібліотекарі ходили за певними адресами і збирали книги, що зберігали під час війни співробітнитки бібліотеки та їх знайомі. І в січні 1945 року фонд бібліотеки вже налічував 34 тис. пр. У 60-і роки фонд бібліотеки складав 50 тис. пр., читачів – 10 тис., книговидача – 706 тис. пр.

  У 1970 році бібліотека отримала нову, спеціально зведену будівлю.

  З січня 1974 року бібліотека переведена в ІІ категорію вузівських бібліотек. У 80-і роки поліпшується матеріальна база бібліотеки: придбано каталожні шафи і книжкові вітрини, нові бібліотечні меблі, введено в дію багатокабінний вертикальний конвейєр та ін. Цифрові показники бібліотеки в ці роки: фонд – 1,4 тис. пр., читачів – 11,8 тис. чол., книговидача – 1,01 млн пр.

  Історія бібліотеки буде неповною, якщо не сказати про науково-бібліографічну і видавничу роботу.

  З 1967 року бібліотека видає друковані праці: «Пам'ятка про бібліотеку»; методичні вказівки по технічній бібліографії; методичні вказівки на допомогу аспірантам; методичні вказівки з підбору літератури і зі складання списків до курсових, дипломних і наукових робіт для студентів, викладачів і наукових співробітників; конспекти лекцій з інформатики, бібліотекознавства і бібліографії з курсу «Вступ в спеціальність» (для І курсу);   конспекти лекцій з інформатики, бібліотекознавства і бібліографії для студентів ІІІ курсу з урахуванням галузевої бібліографії; бібліографічні покажчики «Праці вчених і наукових співробітників ОПІ» з 1945 р.; бібліографічні покажчики літератури з різних тем.

  У 90-х роках минулого сторіччя для бібліотеки настали важкі часи: зменшується комплектування фонду, майже не видаються підручники, передплата на періодичні видання також зменшується, бракує коштів для видань «Праць вчених і наукових співробітників ОПІ», припиняється читання лекцій для студентів з інформатики, бібліотекознавства і бібліографії.

  На сучасному етапі розвитку до традиційних завдань роботи бібліотеки додалися функції перетворення бібліотеки в сучасний інформаційний центр. З 1997 року при бібліотеці в лабораторії інформаційних технологій створюється електронна бібліотека (Електронні наукові видання ОНПУ, Електронні книги, Компакт-диски, Електронні навчальні і методичні видання ОНПУ,  тези доповідей "Сучасні інформаційні технології та телекомунікаційні мережі"). З 2001 року в бібліотеці створюється електронний каталог, діє локальна комп'ютерна мережа. Видаються біобібліографічні та інформаційні покажчики, покажчики праць учених ОНПУ. Відновлено читання лекцій студентам першого курсу з тематики бібліотечно-бібліографічних знань. Історія бібліотеки продовжується...