Ви є тут

Підготовка магістрів

Опис освітньої послуги, що пропонується

Підготовка фахівців з вищою освітою на другому (магістерському) рівні вищої освіти за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою.

 

Результат отримання освітньої послуги

Здобуття поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок за обраною спеціальністю (чи спеціалізацією), загальних засад методології наукової та/або професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності.

Особі, яка успішно виконала відповідну освітню програму та пройшла атестацію присуджується освітній ступінь «Магістр».

 

Документи, що видаються після отримання освітньої послуги

Особі, яка успішно виконала відповідну освітню програму та пройшла атестацію видається:

 • диплом магістра;
 • додаток до диплома магістра європейського зразка.

 

Умови надання освітньої послуги

Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї ступеня бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.

Особа має право здобувати ступінь магістра фармацевтичного спрямування за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти.

 

Обсяг та тривалість надання освітньої послуги

 • Підготовка магістрів на основі ступеня бакалавра:
  • обсяг освітньо-професійної програми підготовки становить 90 кредитів ЄКТС,
   • нормативний строк підготовки становить 1 рік 4 місяці;
  • обсяг освітньо-наукової програми підготовки становить 120 кредитів ЄКТС (програма обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків),
   • нормативний строк підготовки становить 1 рік 9 місяців.

 

 • Підготовка магістрів фармацевтичного спрямування на основі на основі повної загальної середньої освіти:
  • обсяг освітньої програми становить 300–360 кредитів ЄКТС,
   • нормативний строк підготовки становить 4 роки 10 місяців.

 

Каталог освітніх програм підготовки магістрів

Фільтри