Менеджмент

Галузь знань: 
07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 
073 Менеджмент
ID: 50832
Наявність акредитації: 
Так.
Ступінь та кваліфікація, що здобуває випускник програми
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускнику:
Освітня кваліфікація, що присвоюється випускнику:
Доктор філософії з менеджменту.
Освітня кваліфікація, що присвоюється випускнику:
Доктор філософії з менеджменту.
Освітня кваліфікація, що присвоюється випускнику:
Доктор філософії з менеджменту.
Освітня кваліфікація, що присвоюється випускнику:
Доктор філософії з менеджменту.
Освітня кваліфікація, що присвоюється випускнику:
Доктор філософії з менеджменту.
Документи про вищу освіту, що видаються випускнику програми
Диплом доктора філософії;
Додаток до диплома доктора філософії європейського зразка.
Інформація в дипломі
Обсяг програми

45 кредитів ЄКТС.

Тривалість програми

Нормативний строк підготовки становить 4 роки.

Форма здобуття освіти
Очна (денна), заочна.
Мова викладання
Українська.
Обсяг програми

45 кредитів ЄКТС.

Тривалість програми

Нормативний строк підготовки становить 4 роки.

Форма здобуття освіти
Очна (денна), заочна.
Мова викладання
Українська.
Обсяг програми

45 кредитів ЄКТС.

Тривалість програми

Нормативний строк підготовки становить 4 роки.

Форма здобуття освіти
Очна (денна), заочна.
Мова викладання
Українська.
Обсяг програми

45 кредитів ЄКТС.

Тривалість програми

Нормативний строк підготовки становить 4 роки.

Форма здобуття освіти
Очна (денна), заочна.
Мова викладання
Українська.
Структурні підрозділи, в яких здійснюється підготовка за цією програмою 
Гарант освітньої програми 
Опис предметної області програми
Об’єктами вивчення є

науково-методичний базис управління організаціями та їх об’єднаннями за невизначеності умов і вимог.

Цілі навчання:

Набуття знань і умінь у сфері менеджменту, що дозволяють розв’язувати комплексні проблеми з управління організаціями та їх об’єднаннями  на засадах глибокого переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.

Теоретичний зміст предметної області:

актуальні концептуальні та методологічні знання в сфері менеджменту 

Методи, методики, технології та інструменти:

методи і методики наукового пізнання та аналітичної обробки інформації, інформаційно-комунікаційні технології дослідницької діяльності; економіко-математичні методи та інформаційні технології наукових досліджень, прикладний інструментарій у сфері менеджменту.

Фокус освітньої програми

Наукові дослідження в сфері менеджменту, зокрема управління розвитком виробничого сектору економіки, його суб’єктів та процесів, спрямовані на продукування нових знань щодо теоретико-методологічної бази та на розроблення практичних рекомендацій, що матимуть широке застосування в сфері менеджменту, управління розвитком виробничого сектору економіки, його суб’єктів та процесів.

Ключові слова: виробничий сектор економіки, дослідження, інструментарій, менеджмент, методологія, розвиток, теорія.

Особливості та відмінності програми

Особливістю програми є її спрямування на підготовку науково-педагогічних та управлінських кадрів, здатних до застосування дослідницьких якостей, інноваційних методик та сучасних знань при аналізі та структуруванні проблем сучасного менеджменту виробничого сектору економіки та його суб’єктів, використання ефективного інструментарію при розробці рішень щодо їх розв’язання, продукування нових знань та інструментарію в сфері управління розвитком виробничого сектору економіки та його суб’єктів, здійснення інноваційної, наукової, педагогічної діяльності. 

Програма заснована на багаторічному досвіді функціонування наукової школи інноваційної трансформатики ОНПУ, що досліджує проблеми інноватики, управління розвитком виробничого сектору економіки та його суб’єктів різного рівня. 

Всі члени групи забезпечення професійної складової програми мають досвід підготовки та атестації наукових кадрів, керівництва та/або виконання науково-дослідних робіт з економіки та управління національним господарством та\або підприємствами (за видами економічної діяльності).

Опис предметної області програми
Об’єктами вивчення є

науково-методичний базис управління організаціями та їх об’єднаннями за невизначеності умов і вимог.

Цілі навчання:

Набуття знань і умінь у сфері менеджменту, що дозволяють розв’язувати комплексні проблеми з управління організаціями та їх об’єднаннями  на засадах глибокого переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.

Теоретичний зміст предметної області:

актуальні концептуальні та методологічні знання в сфері менеджменту 

Методи, методики, технології та інструменти:

методи і методики наукового пізнання та аналітичної обробки інформації, інформаційно-комунікаційні технології дослідницької діяльності; економіко-математичні методи та інформаційні технології наукових досліджень, прикладний інструментарій у сфері менеджменту.

Фокус освітньої програми

Наукові дослідження в сфері менеджменту, зокрема управління розвитком виробничого сектору економіки, його суб’єктів та процесів, спрямовані на продукування нових знань щодо теоретико-методологічної бази та на розроблення практичних рекомендацій, що матимуть широке застосування в сфері менеджменту, управління розвитком виробничого сектору економіки, його суб’єктів та процесів.

Ключові слова: виробничий сектор економіки, дослідження, інструментарій, менеджмент, методологія, розвиток, теорія.

Особливості та відмінності програми

Особливістю програми є її спрямування на підготовку науково-педагогічних та управлінських кадрів, здатних до застосування дослідницьких якостей, інноваційних методик та сучасних знань при аналізі та структуруванні проблем сучасного менеджменту виробничого сектору економіки та його суб’єктів, використання ефективного інструментарію при розробці рішень щодо їх розв’язання, продукування нових знань та інструментарію в сфері управління розвитком виробничого сектору економіки та його суб’єктів, здійснення інноваційної, наукової, педагогічної діяльності. 

Програма заснована на багаторічному досвіді функціонування наукової школи інноваційної трансформатики ОНПУ, що досліджує проблеми інноватики, управління розвитком виробничого сектору економіки та його суб’єктів різного рівня. 

Всі члени групи забезпечення професійної складової програми мають досвід підготовки та атестації наукових кадрів, керівництва та/або виконання науково-дослідних робіт з економіки та управління національним господарством та\або підприємствами (за видами економічної діяльності).

Опис предметної області програми
Об’єктами вивчення є

науково-методичний базис управління організаціями та їх об’єднаннями за невизначеності умов і вимог.

Цілі навчання:

Набуття знань і умінь у сфері менеджменту, що дозволяють розв’язувати комплексні проблеми з управління організаціями та їх об’єднаннями  на засадах глибокого переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.

Теоретичний зміст предметної області:

актуальні концептуальні та методологічні знання в сфері менеджменту 

Методи, методики, технології та інструменти:

методи і методики наукового пізнання та аналітичної обробки інформації, інформаційно-комунікаційні технології дослідницької діяльності; економіко-математичні методи та інформаційні технології наукових досліджень, прикладний інструментарій у сфері менеджменту.

Фокус освітньої програми

Наукові дослідження в сфері менеджменту, зокрема управління розвитком виробничого сектору економіки, його суб’єктів та процесів, спрямовані на продукування нових знань щодо теоретико-методологічної бази та на розроблення практичних рекомендацій, що матимуть широке застосування в сфері менеджменту, управління розвитком виробничого сектору економіки, його суб’єктів та процесів.

Ключові слова: виробничий сектор економіки, дослідження, інструментарій, менеджмент, методологія, розвиток, теорія.

Особливості та відмінності програми

Особливістю програми є її спрямування на підготовку науково-педагогічних та управлінських кадрів, здатних до застосування дослідницьких якостей, інноваційних методик та сучасних знань при аналізі та структуруванні проблем сучасного менеджменту виробничого сектору економіки та його суб’єктів, використання ефективного інструментарію при розробці рішень щодо їх розв’язання, продукування нових знань та інструментарію в сфері управління розвитком виробничого сектору економіки та його суб’єктів, здійснення інноваційної, наукової, педагогічної діяльності. 

Програма заснована на багаторічному досвіді функціонування наукової школи інноваційної трансформатики ОНПУ, що досліджує проблеми інноватики, управління розвитком виробничого сектору економіки та його суб’єктів різного рівня. 

Всі члени групи забезпечення професійної складової програми мають досвід підготовки та атестації наукових кадрів, керівництва та/або виконання науково-дослідних робіт з економіки та управління національним господарством та\або підприємствами (за видами економічної діяльності).

Опис предметної області програми
Об’єктами вивчення є

науково-методичний базис управління організаціями та їх об’єднаннями за невизначеності умов і вимог.

Цілі навчання:

Набуття знань і умінь у сфері менеджменту, що дозволяють розв’язувати комплексні проблеми з управління організаціями та їх об’єднаннями  на засадах глибокого переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.

Теоретичний зміст предметної області:

актуальні концептуальні та методологічні знання в сфері менеджменту 

Методи, методики, технології та інструменти:

методи і методики наукового пізнання та аналітичної обробки інформації, інформаційно-комунікаційні технології дослідницької діяльності; економіко-математичні методи та інформаційні технології наукових досліджень, прикладний інструментарій у сфері менеджменту.

Фокус освітньої програми

Наукові дослідження в сфері менеджменту, зокрема управління розвитком виробничого сектору економіки, його суб’єктів та процесів, спрямовані на продукування нових знань щодо теоретико-методологічної бази та на розроблення практичних рекомендацій, що матимуть широке застосування в сфері менеджменту, управління розвитком виробничого сектору економіки, його суб’єктів та процесів.

Ключові слова: виробничий сектор економіки, дослідження, інструментарій, менеджмент, методологія, розвиток, теорія.

Особливості та відмінності програми

Особливістю програми є її спрямування на підготовку науково-педагогічних та управлінських кадрів, здатних до застосування дослідницьких якостей, інноваційних методик та сучасних знань при аналізі та структуруванні проблем сучасного менеджменту виробничого сектору економіки та його суб’єктів, використання ефективного інструментарію при розробці рішень щодо їх розв’язання, продукування нових знань та інструментарію в сфері управління розвитком виробничого сектору економіки та його суб’єктів, здійснення інноваційної, наукової, педагогічної діяльності. 

Програма заснована на багаторічному досвіді функціонування наукової школи інноваційної трансформатики ОНПУ, що досліджує проблеми інноватики, управління розвитком виробничого сектору економіки та його суб’єктів різного рівня. 

Всі члени групи забезпечення професійної складової програми мають досвід підготовки та атестації наукових кадрів, керівництва та/або виконання науково-дослідних робіт з економіки та управління національним господарством та\або підприємствами (за видами економічної діяльності).

Особливості реалізації програми
Підходи до викладання та навчання

Види навчальних занять – лекції, практичні заняття та/або лабораторні роботи, консультації з дисциплін загально-наукової та професійної підготовки відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в Одеському національному політехнічному університеті  (https://opu.ua/document/2492).

Навчання у формі самостійної роботи здобувачів, виконання індивідуальних завдань з навчальних дисциплін; проходження педагогічної практики за професійним спрямуванням; проведення досліджень за обраною тематикою та участі у виконанні науково-дослідних робіт, апробації, презентації, публікації їх результатів – за постійної підтримки наукового керівника (керівників), консультування членів групи забезпечення програми. Здійснюється відповідно до Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (https://opu.ua/document/3353).

Система оцінювання

Система оцінювання рівня навчальних досягнень ґрунтується на принципах ЄКТС та здійснюється за 100-бальною шкалою. Оцінювання рівня досягнутих результатів навчання з окремих освітніх компонентів освітньої складової програми здійснюється у формі поточних та підсумкових контролів. Регламентується Положенням про організацію освітнього процесу в Одеському національному політехнічному університеті (https://opu.ua/document/2492), робочими програмами навчальних дисциплін.

Проміжний контроль та оцінювання виконання наукової складової програми здійснюється у формі щорічного звіту з виконання індивідуального плану наукової роботи аспіранта. Регламентується Положенням про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (https://opu.ua/document/3353).

Атестація здобувачів 3-го рівня вищої освіти здійснюється у формі публічного захисту дисертації на засіданні спеціалізованої вченої ради. Регламентується Положенням про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (https://opu.ua/document/3353).

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Специфічні характеристики кадрового забезпечення

Гарант освітньої програми - доктор економічних наук професор, Відмінник освіти, академік Академії економічних наук України  Філиппова С.В. (https://economics.opu.ua/files/portfolio/s.v.filyppova.pdf) - є Головою спеціалізованої вченої ради Д.41.052.10 із захисту дисертацій за спеціальностями 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (відповідними до спеціальності 073 «Менеджмент»), керівником 5-х держбюджетних та більше 20 госпдоговірних науково-дослідних робіт, експертом національного та міжнародного рівнів. Під її керівництвом у 2011-2021 рр. підготовлено та захищено 28 дисертацій, зокрема 9 на здобуття ступеню доктора економічних наук. 

100 % професорсько-викладацького складу, задіяного до викладання дисциплін професійної підготовки, є докторами економічних наук та штатними співробітниками ОНПУ, керівниками та провідними виконавцями державних та госпдоговірних науково-дослідних робіт, мають досвід підготовки та атестації наукових кадрів у складі спеціалізованих вчених рад, підтверджений високий рівень наукової і професійної активності (https://economics.opu.ua/portfolio).

Специфічні характеристики матеріально-технічного забезпечення

Забезпеченість навчальними приміщеннями, комп’ютерними робочими місцями, мультимедійним обладнанням відповідає потребі. Наявна вся необхідна соціально-побутова інфраструктура, кількість місць в гуртожитках відповідає вимогам. Для проведення досліджень наявні навчально-наукові лабораторії Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій, науково-дослідна база Спеціалізованої вченої ради Д.41.052.10 та Консультаційно-навчального центру «Політех-консалт».

Специфічні характеристики інформаційно-методичного забезпечення

Офіційний сайт ОНПУ (https://opu.ua )містить всю необхідну здобувачам освіти інформацію щодо нормативного регулювання та результатів освітньої, наукової, виховної та іншої діяльності, структурних підрозділів, освітніх програм, навчальних планів та їх освітніх компонент, умов прийому, тощо.

Науково-технічна бібліотека ОНПУ має книжковий фонд в 1,2 млн примірників та близько 7 тис. повнотекстових електронних версій, 5 читальних залів забезпечених безкоштовним доступом до мережі Інтернет, в яких одночасно можуть працювати 520 читачів. Офіційний сайт бібліотеки ОНПУ (https://opu.ua/library) – містить електронні каталоги ресурсів бібліотеки, електронні учбові і методичні видання університету, локальний доступ до баз даних Scopus та Web of Science. 

Інституційний репозиторій ОНПУ (http://dspace.opu.ua/jspui/) – накопичує та забезпечує відкритий доступ через Інтернет до наукових та освітніх матеріалів професорсько-викладацького складу, співробітників, студентів, аспірантів та докторантів ОНПУ. 

Економічний науковий портал ОНПУ (https://economics.opu.ua/) – надає інформаційну підтримку молодим вченим та аспірантам економічних спеціальностей, забезпечуючи відкритий доступ до матеріалів фахових наукових журналів ОНПУ з економічних наук, анонсів та матеріалів наукових заходів ОНПУ та партнерів, наукової бази публікацій та портфоліо вчених-економістів ОНПУ, інформації щодо діяльності Спеціалізованої вченої ради та Ради молодих вчених Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій ОНПУ, можливостей участі в конкурсах на отримання національних та міжнародних грантів. 

Аспіранти освітньо-наукової програми «Менеджмент» також мають вільний доступ до бібліотеки спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10, що містить примірники рукописів дисертаційних робіт та авторефератів у друкованому та електронному вигляді.

Академічна мобільність
Нормативно-правові акти

Академічна мобільність регламентується Постановою КМУ № 579 “Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність” від 12 серпня 2015 року, Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність (нова редакція) (https://opu.ua/document/2501), Положенням про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії  (https://opu.ua/document/3353).

Національна кредитна мобільність

На основі двосторонніх договорів між ОНПУ та закладами вищої освіти, науковими установами України та/або їх структурними підрозділами. Допускаються індивідуальні угоди про академічну мобільність для навчання та проведення досліджень в університетах та наукових установах України.

Міжнародна кредитна мобільність

На підставі міжнародних договорів про співробітництво в галузі освіти і науки, міжнародних програм та проектів, договорів про співробітництво між ОНПУ та іноземними закладами вищої освіти (науковими установами) та їх основними структурними підрозділами, а також з власної ініціативи учасників освітнього процесу, за підтримки адміністрації ОНПУ, на основі індивідуальних запрошень та інших механізмів.

Навчання іноземних здобувачів

На загальних умовах із вивченням освітнього компоненту «Українська мова як іноземна».

Академічні та професійні права випускників
Доступ до подальшого навчання

Можливість продовжити навчання за науковим рівнем вищої освіти, брати участь у постдокторських програмах. Навчання впродовж життя для вдосконалення в освітній, науковій та професійній діяльності.

Працевлаштування випускників

Фахівець може займати первинні посади (за ДК 003:2010):

 • 2310.2 Асистент, викладач закладу вищої освіти 
 • 2414.1  Науковий співробітник,  науковий співробітник-консультант (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій)
 • 2414.2 Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки, професіонал з фінансово-економічної безпеки
 • 2419.1 Науковий співробітник, науковий співробітник-консультант (інтелектуальна власність)
 • 2419.1 Науковий співробітник,  науковий співробітник-консультант (ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва)
 • 2419.2 Консультант з ефективності підприємництва, раціоналізації виробництва, зовнішньоекономічних питань
 • 2419.2 Професіонал з інноваційної діяльності
 • 2419.2 Професіонал з інтелектуальної власності
 • 2447.1 Науковий співробітник,  науковий співробітник-консультант (проекти та програми у сфері матеріального та нематеріального виробництва)
 • 2447.2 Фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва
 • Керівні посади (директори, начальники, інші керівники, менеджери (управителі)) на підприємствах різних форм власності).

Самостійне працевлаштування.

Доступ до подальшого навчання

Можливість продовжити навчання за науковим рівнем вищої освіти, брати участь у постдокторських програмах. Навчання впродовж життя для вдосконалення в освітній, науковій та професійній діяльності.

Працевлаштування випускників

Фахівець може займати первинні посади (за ДК 003:2010):

 • 2310.2 Асистент, викладач закладу вищої освіти 
 • 2414.1  Науковий співробітник,  науковий співробітник-консультант (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій)
 • 2414.2 Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки, професіонал з фінансово-економічної безпеки
 • 2419.1 Науковий співробітник, науковий співробітник-консультант (інтелектуальна власність)
 • 2419.1 Науковий співробітник,  науковий співробітник-консультант (ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва)
 • 2419.2 Консультант з ефективності підприємництва, раціоналізації виробництва, зовнішньоекономічних питань
 • 2419.2 Професіонал з інноваційної діяльності
 • 2419.2 Професіонал з інтелектуальної власності
 • 2447.1 Науковий співробітник,  науковий співробітник-консультант (проекти та програми у сфері матеріального та нематеріального виробництва)
 • 2447.2 Фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва
 • Керівні посади (директори, начальники, інші керівники, менеджери (управителі)) на підприємствах різних форм власності).

Самостійне працевлаштування.

Доступ до подальшого навчання

Можливість продовжити навчання за науковим рівнем вищої освіти, брати участь у постдокторських програмах. Навчання впродовж життя для вдосконалення в освітній, науковій та професійній діяльності.

Працевлаштування випускників

Фахівець може займати первинні посади (за ДК 003:2010):

 • 2310.2 Асистент, викладач закладу вищої освіти 
 • 2414.1  Науковий співробітник,  науковий співробітник-консультант (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій)
 • 2414.2 Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки, професіонал з фінансово-економічної безпеки
 • 2419.1 Науковий співробітник, науковий співробітник-консультант (інтелектуальна власність)
 • 2419.1 Науковий співробітник,  науковий співробітник-консультант (ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва)
 • 2419.2 Консультант з ефективності підприємництва, раціоналізації виробництва, зовнішньоекономічних питань
 • 2419.2 Професіонал з інноваційної діяльності
 • 2419.2 Професіонал з інтелектуальної власності
 • 2447.1 Науковий співробітник,  науковий співробітник-консультант (проекти та програми у сфері матеріального та нематеріального виробництва)
 • 2447.2 Фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва
 • Керівні посади (директори, начальники, інші керівники, менеджери (управителі)) на підприємствах різних форм власності).

Самостійне працевлаштування.

Доступ до подальшого навчання

Можливість продовжити навчання за науковим рівнем вищої освіти, брати участь у постдокторських програмах. Навчання впродовж життя для вдосконалення в освітній, науковій та професійній діяльності.

Працевлаштування випускників

Фахівець може займати первинні посади (за ДК 003:2010):

 • 2310.2 Асистент, викладач закладу вищої освіти 
 • 2414.1  Науковий співробітник,  науковий співробітник-консультант (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій)
 • 2414.2 Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки, професіонал з фінансово-економічної безпеки
 • 2419.1 Науковий співробітник, науковий співробітник-консультант (інтелектуальна власність)
 • 2419.1 Науковий співробітник,  науковий співробітник-консультант (ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва)
 • 2419.2 Консультант з ефективності підприємництва, раціоналізації виробництва, зовнішньоекономічних питань
 • 2419.2 Професіонал з інноваційної діяльності
 • 2419.2 Професіонал з інтелектуальної власності
 • 2447.1 Науковий співробітник,  науковий співробітник-консультант (проекти та програми у сфері матеріального та нематеріального виробництва)
 • 2447.2 Фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва
 • Керівні посади (директори, начальники, інші керівники, менеджери (управителі)) на підприємствах різних форм власності).

Самостійне працевлаштування.

Перелік компетентностей випускника
Програмні результати навчання
Перелік компетентностей випускника
Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати комплексні проблеми у сфері менеджменту та дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.

Загальні компетентності
 • Здатність до аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених фактів. Володіння культурою мислення.
 • Знання другої мови, достатньої для обговорення наукових результатів.
 • Навички управління інформацією для організації та проведення наукових досліджень.
 • Здатність працювати в міждисциплінарній команді
 • Здатність працювати в міжнародному середовищі.
 • Здатність діяти на основі етичних міркувань та академічної доброчесності
 • Дослідницькі навички і уміння. 
 • Здатність породжувати нові ідеї (креативність).
 • Здатність до науково-педагогічної діяльності, передачі своїх знань та досвіду іншим.
 • Лідерські якості. Здатність приймати рішення в стандартних і нестандартних ситуаціях і нести за них відповідальність.
 • Здатність працювати самостійно.
Спеціальні (фахові) компетентності
 • Здатність до пошуку, обробки, аналізу та узагальнення інформації для проведення самостійних наукових досліджень управлінсько-економічної тематики.
 • Здатність виконувати оригінальні дослідження у сфері менеджменту та досягати наукових результатів, які створюють нові знання та мають практичну цінність; здатність до презентації результатів власного дослідження в усній та письмовій формах.
 • Здобуття глибинних знань з менеджменту, розуміння теоретичних і практичних проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань, критичного аналізу основних концепцій, оволодіння науковою термінологією.
 • Здатність обґрунтовано обирати та використовувати методи та інструменти наукових досліджень у сфері менеджменту, використовувати функціональні інструменти  (планування, організації,  обліку, аналізу, діагностики, оцінювання, моделювання, контролювання, регулювання) при проведенні наукових досліджень.
 • Набуття універсальних навичок дослідника у сфері менеджменту, зокрема застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, визначення та оперування відповідним програмним забезпеченням, управління науковими проектами та/або складення пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності.
 • Здатність до визначення характеристик стану обраного об’єкту дослідження на різних рівнях управління (виробничим сектором економіки, його суб'єктами, інфраструктурою, їх взаєминами або інноваційними змінами), виявлення, аналізування, структурування проблем його розвитку та проектування управлінських рішень щодо їх розв’язання.
Програмні результати навчання
Загальні
 • Вміти розробляти та презентувати обґрунтований план досліджень у відповідності до наукового напрямку.
 • Володіти іноземною мовою, включаючи спеціальну термінологію, для проведення літературного пошуку. Вміти представляти та обговорювати наукові результати іноземною та українською мовами. 
 • Вміти планувати та проводити дослідження, що мають відношення до проблем з галузі знань, використовуючи належне програмне забезпечення та знати як аналізувати і відображати їх результати.
 • Вміти визначати, аналізувати та поєднувати інформацію з різних джерел.
 • Знати основні концепції та розуміти теоретичні та практичні проблеми в сучасному науковому напрямку досліджень.
 • Вміти працювати з фахівцями з різних галузей. Знати про стимули та бар’єри в ефективній командній роботі.
 • Вміти працювати в інтернаціональній групі, ставитися з повагою до національних та культурних традицій, способів роботи інших членів групи.
 • Мати професійну етичну поведінку, дотримуватися академічної та професійної доброчесності.
 • Вміти ініціювати та виконувати оригінальні дослідження в напрямку діяльності та досягати наукових результатів, які створюють нові знання.
 • Визначати самостійно завдання професійного та особистісного розвитку, займатися самоосвітою, усвідомлено планувати і здійснювати підвищення рівня кваліфікації.
 • Вміти вести спеціалізовані наукові семінари, організовувати та проводити навчальні заняття. Володіти способами організації навчально-пізнавальної та практичної діяльності.
 • Вміти управляти науковими проектами або писати пропозиції на фінансування наукових досліджень.
 • Володіти загальнонауковими філософськими знаннями, необхідними для формулювання наукового світогляду, професійної етики, та культурного кругозору.
Спеціальні (фахові)
 • Демонструвати знання сучасних теорій і концепцій, розуміння еволюції, теоретичних і практичних проблем в сфері менеджменту.
 • Здійснювати ідентифікацію, пошук, моніторинг, класифікацію, узагальнення, критичний аналіз та оцінювання інформації; поглиблювати та розвивати знання в сфері менеджменту та предметної області дослідження.
 • Обирати та використовувати загально-наукові та спеціальні методи наукових досліджень в сфері менеджменту.
 • Використовувати функціональні інструменти менеджменту (планування, організації,  обліку, аналізу, діагностики, оцінювання, моделювання, контролювання, регулювання) при проведенні наукових досліджень.
 • Застосовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології  для забезпечення реалізації завдань наукового дослідження в сфері менеджменту.
 • Формулювати наукову проблему, мету та загальну методологічну базу власного наукового дослідження, усвідомлювати його актуальність та практичне значення для розвитку науки, процесів та явищ в сфері менеджменту.
 • Ініціювати оригінальне інноваційне рішення, спрямоване на розв’язання конкретної проблеми предметної області дослідження в сфері менеджменту; усвідомлювати відповідальність за його новизну та наслідки реалізації.
 • Використовувати відповідну термінологію у власних дослідженнях та науковій комунікації рідною мовою та/або іноземною; презентувати та оприлюднювати в усній та письмовій формі, здійснювати апробацію та  впровадження результатів власних досліджень у сфері менеджменту.
 • Демонструвати навички управління науковими проектами, пошуку партнерів для їх реалізації, реєстрації прав інтелектуальної власності.
 • Визначати стан та проблеми розвитку об’єкта дослідження на різних рівнях управління (виробничим сектором економіки, його суб'єктами, інфраструктурою, їх взаєминами або інноваційними змінами), застосовуючи сучасні концептуальні та методологічні знання, методи та інструменти економічних досліджень.
 • Проектувати управлінські рішення щодо розв’язання задач менеджменту та забезпечення розвитку обраного об’єкта дослідження на різних рівнях управління  (виробничим сектором економіки, його суб'єктами, інфраструктурою, їх взаєминами або інноваційними змінами).
Перелік компетентностей випускника
Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати комплексні проблеми у сфері менеджменту та дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.

Загальні компетентності
 • Здатність до аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених фактів. Володіння культурою мислення.
 • Знання другої мови, достатньої для обговорення наукових результатів.
 • Навички управління інформацією для організації та проведення наукових досліджень.
 • Здатність працювати в міждисциплінарній команді
 • Здатність працювати в міжнародному середовищі.
 • Здатність діяти на основі етичних міркувань та академічної доброчесності
 • Дослідницькі навички і уміння. 
 • Здатність породжувати нові ідеї (креативність).
 • Здатність до науково-педагогічної діяльності, передачі своїх знань та досвіду іншим.
 • Лідерські якості. Здатність приймати рішення в стандартних і нестандартних ситуаціях і нести за них відповідальність.
 • Здатність працювати самостійно.
Спеціальні (фахові) компетентності
 • Здатність до пошуку, обробки, аналізу та узагальнення інформації для проведення самостійних наукових досліджень управлінсько-економічної тематики.
 • Здатність виконувати оригінальні дослідження у сфері менеджменту та досягати наукових результатів, які створюють нові знання та мають практичну цінність; здатність до презентації результатів власного дослідження в усній та письмовій формах.
 • Здобуття глибинних знань з менеджменту, розуміння теоретичних і практичних проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань, критичного аналізу основних концепцій, оволодіння науковою термінологією.
 • Здатність обґрунтовано обирати та використовувати методи та інструменти наукових досліджень у сфері менеджменту, використовувати функціональні інструменти  (планування, організації,  обліку, аналізу, діагностики, оцінювання, моделювання, контролювання, регулювання) при проведенні наукових досліджень.
 • Набуття універсальних навичок дослідника у сфері менеджменту, зокрема застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, визначення та оперування відповідним програмним забезпеченням, управління науковими проектами та/або складення пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності.
 • Здатність до визначення характеристик стану обраного об’єкту дослідження на різних рівнях управління (виробничим сектором економіки, його суб'єктами, інфраструктурою, їх взаєминами або інноваційними змінами), виявлення, аналізування, структурування проблем його розвитку та проектування управлінських рішень щодо їх розв’язання.
Програмні результати навчання
Загальні
 • Вміти розробляти та презентувати обґрунтований план досліджень у відповідності до наукового напрямку.
 • Володіти іноземною мовою, включаючи спеціальну термінологію, для проведення літературного пошуку. Вміти представляти та обговорювати наукові результати іноземною та українською мовами. 
 • Вміти планувати та проводити дослідження, що мають відношення до проблем з галузі знань, використовуючи належне програмне забезпечення та знати як аналізувати і відображати їх результати.
 • Вміти визначати, аналізувати та поєднувати інформацію з різних джерел.
 • Знати основні концепції та розуміти теоретичні та практичні проблеми в сучасному науковому напрямку досліджень.
 • Вміти працювати з фахівцями з різних галузей. Знати про стимули та бар’єри в ефективній командній роботі.
 • Вміти працювати в інтернаціональній групі, ставитися з повагою до національних та культурних традицій, способів роботи інших членів групи.
 • Мати професійну етичну поведінку, дотримуватися академічної та професійної доброчесності.
 • Вміти ініціювати та виконувати оригінальні дослідження в напрямку діяльності та досягати наукових результатів, які створюють нові знання.
 • Визначати самостійно завдання професійного та особистісного розвитку, займатися самоосвітою, усвідомлено планувати і здійснювати підвищення рівня кваліфікації.
 • Вміти вести спеціалізовані наукові семінари, організовувати та проводити навчальні заняття. Володіти способами організації навчально-пізнавальної та практичної діяльності.
 • Вміти управляти науковими проектами або писати пропозиції на фінансування наукових досліджень.
 • Володіти загальнонауковими філософськими знаннями, необхідними для формулювання наукового світогляду, професійної етики, та культурного кругозору.
Спеціальні (фахові)
 • Демонструвати знання сучасних теорій і концепцій, розуміння еволюції, теоретичних і практичних проблем в сфері менеджменту.
 • Здійснювати ідентифікацію, пошук, моніторинг, класифікацію, узагальнення, критичний аналіз та оцінювання інформації; поглиблювати та розвивати знання в сфері менеджменту та предметної області дослідження.
 • Обирати та використовувати загально-наукові та спеціальні методи наукових досліджень в сфері менеджменту.
 • Використовувати функціональні інструменти менеджменту (планування, організації,  обліку, аналізу, діагностики, оцінювання, моделювання, контролювання, регулювання) при проведенні наукових досліджень.
 • Застосовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології  для забезпечення реалізації завдань наукового дослідження в сфері менеджменту.
 • Формулювати наукову проблему, мету та загальну методологічну базу власного наукового дослідження, усвідомлювати його актуальність та практичне значення для розвитку науки, процесів та явищ в сфері менеджменту.
 • Ініціювати оригінальне інноваційне рішення, спрямоване на розв’язання конкретної проблеми предметної області дослідження в сфері менеджменту; усвідомлювати відповідальність за його новизну та наслідки реалізації.
 • Використовувати відповідну термінологію у власних дослідженнях та науковій комунікації рідною мовою та/або іноземною; презентувати та оприлюднювати в усній та письмовій формі, здійснювати апробацію та  впровадження результатів власних досліджень у сфері менеджменту.
 • Демонструвати навички управління науковими проектами, пошуку партнерів для їх реалізації, реєстрації прав інтелектуальної власності.
 • Визначати стан та проблеми розвитку об’єкта дослідження на різних рівнях управління (виробничим сектором економіки, його суб'єктами, інфраструктурою, їх взаєминами або інноваційними змінами), застосовуючи сучасні концептуальні та методологічні знання, методи та інструменти економічних досліджень.
 • Проектувати управлінські рішення щодо розв’язання задач менеджменту та забезпечення розвитку обраного об’єкта дослідження на різних рівнях управління  (виробничим сектором економіки, його суб'єктами, інфраструктурою, їх взаєминами або інноваційними змінами).
Перелік компетентностей випускника
Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати комплексні проблеми у сфері менеджменту та дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.

Загальні компетентності
 • Здатність до аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених фактів. Володіння культурою мислення.
 • Знання другої мови, достатньої для обговорення наукових результатів.
 • Навички управління інформацією для організації та проведення наукових досліджень.
 • Здатність працювати в міждисциплінарній команді
 • Здатність працювати в міжнародному середовищі.
 • Здатність діяти на основі етичних міркувань та академічної доброчесності
 • Дослідницькі навички і уміння. 
 • Здатність породжувати нові ідеї (креативність).
 • Здатність до науково-педагогічної діяльності, передачі своїх знань та досвіду іншим.
 • Лідерські якості. Здатність приймати рішення в стандартних і нестандартних ситуаціях і нести за них відповідальність.
 • Здатність працювати самостійно.
Спеціальні (фахові) компетентності
 • Здатність до пошуку, обробки, аналізу та узагальнення інформації для проведення самостійних наукових досліджень управлінсько-економічної тематики.
 • Здатність виконувати оригінальні дослідження у сфері менеджменту та досягати наукових результатів, які створюють нові знання та мають практичну цінність; здатність до презентації результатів власного дослідження в усній та письмовій формах.
 • Здобуття глибинних знань з менеджменту, розуміння теоретичних і практичних проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань, критичного аналізу основних концепцій, оволодіння науковою термінологією.
 • Здатність обґрунтовано обирати та використовувати методи та інструменти наукових досліджень у сфері менеджменту, використовувати функціональні інструменти  (планування, організації,  обліку, аналізу, діагностики, оцінювання, моделювання, контролювання, регулювання) при проведенні наукових досліджень.
 • Набуття універсальних навичок дослідника у сфері менеджменту, зокрема застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, визначення та оперування відповідним програмним забезпеченням, управління науковими проектами та/або складення пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності.
 • Здатність до визначення характеристик стану обраного об’єкту дослідження на різних рівнях управління (виробничим сектором економіки, його суб'єктами, інфраструктурою, їх взаєминами або інноваційними змінами), виявлення, аналізування, структурування проблем його розвитку та проектування управлінських рішень щодо їх розв’язання.
Програмні результати навчання
Загальні
 • Вміти розробляти та презентувати обґрунтований план досліджень у відповідності до наукового напрямку.
 • Володіти іноземною мовою, включаючи спеціальну термінологію, для проведення літературного пошуку. Вміти представляти та обговорювати наукові результати іноземною та українською мовами. 
 • Вміти планувати та проводити дослідження, що мають відношення до проблем з галузі знань, використовуючи належне програмне забезпечення та знати як аналізувати і відображати їх результати.
 • Вміти визначати, аналізувати та поєднувати інформацію з різних джерел.
 • Знати основні концепції та розуміти теоретичні та практичні проблеми в сучасному науковому напрямку досліджень.
 • Вміти працювати з фахівцями з різних галузей. Знати про стимули та бар’єри в ефективній командній роботі.
 • Вміти працювати в інтернаціональній групі, ставитися з повагою до національних та культурних традицій, способів роботи інших членів групи.
 • Мати професійну етичну поведінку, дотримуватися академічної та професійної доброчесності.
 • Вміти ініціювати та виконувати оригінальні дослідження в напрямку діяльності та досягати наукових результатів, які створюють нові знання.
 • Визначати самостійно завдання професійного та особистісного розвитку, займатися самоосвітою, усвідомлено планувати і здійснювати підвищення рівня кваліфікації.
 • Вміти вести спеціалізовані наукові семінари, організовувати та проводити навчальні заняття. Володіти способами організації навчально-пізнавальної та практичної діяльності.
 • Вміти управляти науковими проектами або писати пропозиції на фінансування наукових досліджень.
 • Володіти загальнонауковими філософськими знаннями, необхідними для формулювання наукового світогляду, професійної етики, та культурного кругозору.
Спеціальні (фахові)
 • Демонструвати знання сучасних теорій і концепцій, розуміння еволюції, теоретичних і практичних проблем в сфері менеджменту.
 • Здійснювати ідентифікацію, пошук, моніторинг, класифікацію, узагальнення, критичний аналіз та оцінювання інформації; поглиблювати та розвивати знання в сфері менеджменту та предметної області дослідження.
 • Обирати та використовувати загально-наукові та спеціальні методи наукових досліджень в сфері менеджменту.
 • Використовувати функціональні інструменти менеджменту (планування, організації,  обліку, аналізу, діагностики, оцінювання, моделювання, контролювання, регулювання) при проведенні наукових досліджень.
 • Застосовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології  для забезпечення реалізації завдань наукового дослідження в сфері менеджменту.
 • Формулювати наукову проблему, мету та загальну методологічну базу власного наукового дослідження, усвідомлювати його актуальність та практичне значення для розвитку науки, процесів та явищ в сфері менеджменту.
 • Ініціювати оригінальне інноваційне рішення, спрямоване на розв’язання конкретної проблеми предметної області дослідження в сфері менеджменту; усвідомлювати відповідальність за його новизну та наслідки реалізації.
 • Використовувати відповідну термінологію у власних дослідженнях та науковій комунікації рідною мовою та/або іноземною; презентувати та оприлюднювати в усній та письмовій формі, здійснювати апробацію та  впровадження результатів власних досліджень у сфері менеджменту.
 • Демонструвати навички управління науковими проектами, пошуку партнерів для їх реалізації, реєстрації прав інтелектуальної власності.
 • Визначати стан та проблеми розвитку об’єкта дослідження на різних рівнях управління (виробничим сектором економіки, його суб'єктами, інфраструктурою, їх взаєминами або інноваційними змінами), застосовуючи сучасні концептуальні та методологічні знання, методи та інструменти економічних досліджень.
 • Проектувати управлінські рішення щодо розв’язання задач менеджменту та забезпечення розвитку обраного об’єкта дослідження на різних рівнях управління  (виробничим сектором економіки, його суб'єктами, інфраструктурою, їх взаєминами або інноваційними змінами).
Перелік компетентностей випускника
Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати комплексні проблеми у сфері менеджменту та дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.

Загальні компетентності
 • Здатність до аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених фактів. Володіння культурою мислення.
 • Знання другої мови, достатньої для обговорення наукових результатів.
 • Навички управління інформацією для організації та проведення наукових досліджень.
 • Здатність працювати в міждисциплінарній команді
 • Здатність працювати в міжнародному середовищі.
 • Здатність діяти на основі етичних міркувань та академічної доброчесності
 • Дослідницькі навички і уміння. 
 • Здатність породжувати нові ідеї (креативність).
 • Здатність до науково-педагогічної діяльності, передачі своїх знань та досвіду іншим.
 • Лідерські якості. Здатність приймати рішення в стандартних і нестандартних ситуаціях і нести за них відповідальність.
 • Здатність працювати самостійно.
Спеціальні (фахові) компетентності
 • Здатність до пошуку, обробки, аналізу та узагальнення інформації для проведення самостійних наукових досліджень управлінсько-економічної тематики.
 • Здатність виконувати оригінальні дослідження у сфері менеджменту та досягати наукових результатів, які створюють нові знання та мають практичну цінність; здатність до презентації результатів власного дослідження в усній та письмовій формах.
 • Здобуття глибинних знань з менеджменту, розуміння теоретичних і практичних проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань, критичного аналізу основних концепцій, оволодіння науковою термінологією.
 • Здатність обґрунтовано обирати та використовувати методи та інструменти наукових досліджень у сфері менеджменту, використовувати функціональні інструменти  (планування, організації,  обліку, аналізу, діагностики, оцінювання, моделювання, контролювання, регулювання) при проведенні наукових досліджень.
 • Набуття універсальних навичок дослідника у сфері менеджменту, зокрема застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, визначення та оперування відповідним програмним забезпеченням, управління науковими проектами та/або складення пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності.
 • Здатність до визначення характеристик стану обраного об’єкту дослідження на різних рівнях управління (виробничим сектором економіки, його суб'єктами, інфраструктурою, їх взаєминами або інноваційними змінами), виявлення, аналізування, структурування проблем його розвитку та проектування управлінських рішень щодо їх розв’язання.
Програмні результати навчання
Загальні
 • Вміти розробляти та презентувати обґрунтований план досліджень у відповідності до наукового напрямку.
 • Володіти іноземною мовою, включаючи спеціальну термінологію, для проведення літературного пошуку. Вміти представляти та обговорювати наукові результати іноземною та українською мовами. 
 • Вміти планувати та проводити дослідження, що мають відношення до проблем з галузі знань, використовуючи належне програмне забезпечення та знати як аналізувати і відображати їх результати.
 • Вміти визначати, аналізувати та поєднувати інформацію з різних джерел.
 • Знати основні концепції та розуміти теоретичні та практичні проблеми в сучасному науковому напрямку досліджень.
 • Вміти працювати з фахівцями з різних галузей. Знати про стимули та бар’єри в ефективній командній роботі.
 • Вміти працювати в інтернаціональній групі, ставитися з повагою до національних та культурних традицій, способів роботи інших членів групи.
 • Мати професійну етичну поведінку, дотримуватися академічної та професійної доброчесності.
 • Вміти ініціювати та виконувати оригінальні дослідження в напрямку діяльності та досягати наукових результатів, які створюють нові знання.
 • Визначати самостійно завдання професійного та особистісного розвитку, займатися самоосвітою, усвідомлено планувати і здійснювати підвищення рівня кваліфікації.
 • Вміти вести спеціалізовані наукові семінари, організовувати та проводити навчальні заняття. Володіти способами організації навчально-пізнавальної та практичної діяльності.
 • Вміти управляти науковими проектами або писати пропозиції на фінансування наукових досліджень.
 • Володіти загальнонауковими філософськими знаннями, необхідними для формулювання наукового світогляду, професійної етики, та культурного кругозору.
Спеціальні (фахові)
 • Демонструвати знання сучасних теорій і концепцій, розуміння еволюції, теоретичних і практичних проблем в сфері менеджменту.
 • Здійснювати ідентифікацію, пошук, моніторинг, класифікацію, узагальнення, критичний аналіз та оцінювання інформації; поглиблювати та розвивати знання в сфері менеджменту та предметної області дослідження.
 • Обирати та використовувати загально-наукові та спеціальні методи наукових досліджень в сфері менеджменту.
 • Використовувати функціональні інструменти менеджменту (планування, організації,  обліку, аналізу, діагностики, оцінювання, моделювання, контролювання, регулювання) при проведенні наукових досліджень.
 • Застосовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології  для забезпечення реалізації завдань наукового дослідження в сфері менеджменту.
 • Формулювати наукову проблему, мету та загальну методологічну базу власного наукового дослідження, усвідомлювати його актуальність та практичне значення для розвитку науки, процесів та явищ в сфері менеджменту.
 • Ініціювати оригінальне інноваційне рішення, спрямоване на розв’язання конкретної проблеми предметної області дослідження в сфері менеджменту; усвідомлювати відповідальність за його новизну та наслідки реалізації.
 • Використовувати відповідну термінологію у власних дослідженнях та науковій комунікації рідною мовою та/або іноземною; презентувати та оприлюднювати в усній та письмовій формі, здійснювати апробацію та  впровадження результатів власних досліджень у сфері менеджменту.
 • Демонструвати навички управління науковими проектами, пошуку партнерів для їх реалізації, реєстрації прав інтелектуальної власності.
 • Визначати стан та проблеми розвитку об’єкта дослідження на різних рівнях управління (виробничим сектором економіки, його суб'єктами, інфраструктурою, їх взаєминами або інноваційними змінами), застосовуючи сучасні концептуальні та методологічні знання, методи та інструменти економічних досліджень.
 • Проектувати управлінські рішення щодо розв’язання задач менеджменту та забезпечення розвитку обраного об’єкта дослідження на різних рівнях управління  (виробничим сектором економіки, його суб'єктами, інфраструктурою, їх взаєминами або інноваційними змінами).