Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

ID: 50890
Field of knowledge 
03 Humanities
Specialty 
035 Philology
Specialization 
035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
Form of study 
Full-time.
Why is it worth getting higher education on this educational program 

Бути успішним у сучасному глобалізованому світі – справжній виклик. Стрімкий розвиток інформаційних технологій, інтеграційні процеси в економіці, діджиталізація діяльності людства взагалі і освітнього процесу зокрема неможливі без глибокого знання іноземної мови та правильної організації ділової іншомовної комунікації. 

Здобуваючи ступінь бакалавра за цією програмою, Ви маєте можливість отримати ґрунтовну підготовку з англійської та німецької мов і методики їх викладання, ознайомитись з історією та напрямами сучасного розвитку германської філології, набути навичок усного і письмового перекладу професійно спрямованої літератури та вдосконалити їх на практиці.

Отримані знання та вміння сприятимуть розширенню Ваших можливостей щодо успішного працевлаштування як у навчальних закладах середньої освіти, так і в представництвах іноземних компаній в Україні, а також створять надійне підґрунтя для подальшого навчання у магістратурі.

Program profile

Educational components of the program (training plan)

Scanned copies of the educational program and curriculum

Upon a successful completion of respective educational program with subsequent attestation the student (graduate), is awarded an appropriate University degree qualification getting the relevant level higher educational institution Diploma.
Higher education studies qualification level/degree awarded to graduates:
Higher education document issued to graduates:
Bachelor Diploma;
European model Bachelor Diploma Supplement.
Structural units providing training in this program  
Special field Department ensuring the program implementation 
Educational Program Manager, contact person 
Домброван Тетяна Іванівна